сряда, 21 декември 2011 г.

Слово на Рождество Христово

       
          Небесният благовестител посочва на  витлеемските пастири следния белег за идването на Спасителя на света: Младенец, повит в пелени и положен в ясли. Защото той им казва така: "Ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли" (Лук. 2:11, 12). Може би някой ще помисли, че не е голямо това знамение - да се види повит младенец, понеже за всяко новородено е обичайно да бъде повито. Би било велико знамение, ако ангелът, в свидетелството и за ясно потвърждаване на истинността на Христовото Рождество, би казал нещо необичайно, както например на влъхвите - звездата на изток или както сибилата(1)  показала на Август девица в слънцето, носеща на ръцете си младенец.

понеделник, 19 декември 2011 г.

За любовта към бедните

св. Ефрем Сирин


                                                                                 63
          Братя, да оставим най-после грижата си за временното и да се погрижим за вечните, обещани нам, блага. Да положим старание, докато не се е стъмнило, докато не е приключило това тържище: да си придобием приятели с неправедно богатство (Лук. 16:9). Да придобием за свои свидетели множество бедни, от тях да си купим елей и да ги изпратим пред себе си; защото ето - тези, които продават елей за светилниците, са вдовиците, сираците, немощните,сакатите, хромите, слепите, прокажените и всички просяци, които стоят при църковните врати.

четвъртък, 15 декември 2011 г.

Св. Макарий Египетски - Беседа

                                                               32
          Славата на християните и днес пребивава в душите им, а при възкресението ще се открие и ще прослави телата според мярата на тяхното благочестие

          В света има различни езици, защото всеки народ има свой език. А християните и днес се учат на един език и всички вземат урок от една премъдрост - от премъдростта Божия, а не от мъдростта на този свят и преходния век. И тъй като живеят сред тварите, вземайки повод във видимото, възхождат към нови небесни съзерцания, слова и тайнства. Има породи на кротки животни, като например коня и вола; и всяко има свой строеж на тялото и свой глас.

сряда, 14 декември 2011 г.

За целта на живота по Бога. За истинското подвижничество.

св. Григорий Нисийски


                              Отговор към подвижници, които попитали за
                       целта на благочестието и помолили за съвет,
                       как да живеят и да се подвизават в обществото
         
          Ако някой, след като освободи разума от тялото и стане чужд на робството на страстите и неразсъдливостта, малко надникне в душата си с ясна и проницателна мисъл, ще види в естеството й в цялата им чистота Божията любов към нас и намерението, което Той е имал при създаването на душата. Разглеждайки я по този начин, ще открие, че със самата същност и природа на човека е съединен стремеж към добро и съвършенство и че със самото му естество е свързана безстрастна и блажена любов към умопостигаемия и блажен Образ, на Когото човекът е подобие.

вторник, 13 декември 2011 г.

Беседа в деня на Рождеството на нашия Спасител

св. Йоан Златоуст

       
          Иисус Христос, който ден тогава още не бил общоизвестен, но не много преди това станал известен от някои, дошли от запад и възвестили за него(1).

           Това, за което някога скърбели праотците и предсказвали пророците, и което желаели да видят праведниците, се сбъднало и днес получило изпълнение: Бог се яви на земята в плът, и живя с човеците (Варух. 3:38 - слав). Затова да се възрадваме и развеселим, възлюбени, тъй като Иоан, бидейки в утробата на майка си, проиграл при влизането на Мария при Елисавета, то много повече ние, гледащи не на Мария, а на Самия наш Спасител, родил се днес, подобава да играем и да се веселим, да се поразяваме и удивляваме от величието на (Божието) домостроителство, превъзхождащо всеки ум.

неделя, 11 декември 2011 г.

За разликата между Божието слово и словото на света, между Божиите чеда и чедата на този свят

   св. Макарий Египетски

                                                                              46
          Словото Божие е Бог, а словото на света е свят. Но голяма е разликата и разстоянието между Божието слово и словото на света, между Божиите чеда и чедата на света. Защото всяка рожба са уподобява на своите родители. Затова, ако рожбата на Духа пожелае да се предаде на словото на света, на земните неща и славата на този век, тя умира и загива, защото не може да намери истинския мир в живота; понеже нейния мир е там, където е родена. Заглушава се, както казва Господ (Мат. 13:22), и става безплоден за словото Божие онзи, който е завладян от житейските грижи и е свързан със земните окови.

сряда, 7 декември 2011 г.

За съвършенството и за това, какъв трябва да бъде християнитът

 
    св. Григорий Нисийски


                                                          До монах Олимпий


          Старанието да узнаеш как да постигнеш съвършенството по пътя на добродетелта, така че животът ти да бъде безупречен във всички отношения, напълно съответства на избрания от тебе начин на живот. А пък аз бих постъпил най-добре, ако бих могъл да намеря  в собствения си живот примери за това, към което се стремиш, така че вместо думи да ти представя на дело учението, което търсиш. Защото наставлението в добродетелта би заслужавало доверие единствено тогава, когато животът съответства на думите. Но тъй като, макар понякога да желая да бъда в такова състояние,  но засега все още не мога, че вместо думи да посоча живота си, то, за да не ти се сторя напълно безполезен и непригоден за целта ти, реших да изложа в какво трябва да се състои строгият живот, като с това поставя началото на словото си.

петък, 2 декември 2011 г.

Св. Дионисий Ареопагит като "пробен камък".


    свещ. Павел Гърбов                    

                          Неоправославието и неговите 
                          предизвикателства – част 7

            ІІ. ОТПРАВНИ ТОЧКИ НА “НЕООРТОДОКСИЯТА”

           4. Св Дионисий Ареопагит като "пробен камък".
          Името на св. Дионисий Ареопагит може би е станало причина за най-много спорове, конференции и научни трудове сред съвременните патролози. За съжаление, обаче, научните усилия не намериха друг изход освен оня, за който говори в стихове Емили Дикинсън: