сряда, 12 септември 2012 г.

Душата след смъртта 1- Йеромонах Серафим Роуз

      Йеромонах Серафим (Роуз)                                   
                                              
                                                   ГЛАВА  ПЪРВА                                                                                                                              
           Някои аспекти на съвременния образ
       
           Съвсем неочаквано въпросът за задгробния живот завоюва на Запад широка популярност. В частност, през последните две години се появиха редица книги, чиято цел е описването на "следсмъртния" опит.  Те или са написани от известни учени и лекари, или са получили пълното им одобрение.  Един от тях, световно известният лекар и "експерт" по проблемите на смъртта и умирането Елизабет Кублер-Рос, смята, че тези изследвания на следсмъртните преживявания "ще просветят мнозина и ще потвърдят това, което, на което са ни учили две хиляди години - че след смъртта има живот".

Всичко това, разбира се, е рязко отдалечаване от досега преобладаващия в медицинските и научни кръгове възглед, според който, общо взето, към смъртта се отнасяха като към "табу" и всяка мисъл за съществуване след нея се отхвърляше като принадлежаща към областта на фантазията и предразсъдъците или, в най- добрия случай, като въпрос на лична вяра, нямаща зад себе си никакви обективни доказателства.
          
Видимата причина за тази внезапна промяна на мненията е проста - новите методи за реанимацияна "клинично мъртвите" (в частност чрез стимулация на спрялата сърдечна дейност) намериха през последните години широко приложение. Благодарение на това твърде много хора, които са били практически "мъртви"( без пулс и биене на сърцето), са възвърнати към живот и голяма част  от тях открито говорят за това, защото "табуто" на тази тема, както и страхът да не те помислят за "луд", изгубиха силата си.
         
За нас обаче най-голям интерес представлява вътрешната причина за тази промяна и нейната "идеология": защо именно това явление стана необикновено популярно и в термините на каква религиозна или философска позиция се разбира обикновено? То вече стана едно от "знаменията на времето", симптом на религиозния интерес внаши дни -  в такъв случай какво е значението му? Ще се върнем към този въпрос след старателно изучаване на самото явление.
        
Най- напред трябва да запитаме - на каква основа следва да разсъждаваме за това явление? Дори тези които го описват, не са запознати с ясното му тълкувне; те често готърсят в окултните или спиритическите текстове. Някои религиозни хора (също и учени), усещайки опасността за вече оформените си убеждения, просто отричат тези случаи във вида, в койтоса описани, като ги отнасят обикновено към областтана "халюцинациите". Така постъпват накои протестанти, според които душата след смъртта се намира в безсъзнателно състояние ли веднага отива да "пребивава с Христос"; по подобен начин убедените атеисти отхвърлят въобще мисълта, че душата продължава да съществува въпреки всички представени им доказателства. Но тези случаи не могат да бъдат обяснени просто чрез отричането им; те трябва да се разберат правилно - както сами за себе си, така и в целия контекст на това, което ни е известно за съдбата на душата след смъртта.
          
За съжаление някои православни християни под влияние на съвременните материалистически  идеи, проникнали чрез протестестантизма и римокатолицизма, също имат твърде неясна и неопределена представа за задгробния живот. Авторът на една от новите книги за задгробния опит (Дейвид Р. Уилър, "Пътешествие в отвъдното", Ню Йорк, 1977) си е поставил за цел да научи мнението на различните "секти" за състоянието на душата след смъртта. Като се обръща с този въпрос къ свещеник от гръцката Православна Архиепископия, той той получава в отговор  твърде обща представа съществуването на ада и рая, но му е казано , че Православието няма "никаква конкретна идея за това, какво представлява бъдещето". Авторът само успява да направи заключението, че "възгледите на гръцкото православие за бъдещето изглеждат неясни".

                                                           2

          В действителност  православното християнство има напълно ясно учение и възгледи за задгробния живот - още от самия момент на смъртта.  Това учение се съдържа в Свещеното Писание (тълкувано в цялостния контекст на християнското учение), в писанията на Светите Отци и особено в това, което се отнася до конкретните преживявания на душата след смъртта (в многобройните жития на светиите и в антологиите, посветени на личния опит от такъв вид).  Цялата четвърта книга от Беседите на св. Григорий Велики (Двоеслов), папа Римски (+604), например, е посветен на това.  В наши дни на английски език бе публикувана антология от такива случаи, взети от старинните жития на светиите и от съвременните съобщения ( "Вечните задгробни тайни", Джорданвил,1968).  Съвсем наскоро пък в превод на английски език бе публикуван един забележителен текст, написан в края на XIX столетие от човек, който се е върнал към живот след 36 часа смърт (Иксхул. "Невероятно за мнозина, но истинско произшествие").  И така, православният християнин разполага с твърде богата литература, с чиято помощ може да се разберат новите "следсмъртни" случаи и да се оценят в светлината на цялото християнско учение за живота след смъртта.
        
 Книгата, която разпали съвременния интерес към този въпрос, е написана от един млад психиатър от южните щати и публикувана през ноември 1975 г. (д-р Реймънд Моуди, "Живот след живота", Атланта).  По това време той нищо не е знаел за другите изследвания и литература по този въпрос, но докато книгата била под печат, изяснило се, че тя предизвиква жив интерес и че много вече е написано по тази тема.  Потресаващия успех на книгата на д-р Моуди  (бяха продадени повече от 2 милиона екземпляра) направи преживяванията на умиращите достояние на широката публика, и през следващите 4 години в печата се появиха редица книги и статии за опита в това отношение.  Между най важните от тях са статиите (и подготвяната книга) на д-р Елизабет Кублер-Рос, които потвърждават откритията на д-р Моуди, и научните изследвания на лекарите Осис и Харалдсън.  Самият д-р Моуди написа продължение на книгата си "Размисли за живота след живота", 1977 г.), съдържащо допълнителен материал и по-нататъшни размишления по въпроса.  Откритията съдържащи се в тези и други нови книги (всички те в основата си са единодушни относно разглежданото явление), ще бъдат изяснени по-нататък.  Като начало ще се спем на първата книга на д-р Моуди, в която подходът към въпроса като цяло е твърде обективен и систематичен.
          
През последните десет години д-р Моуди е събрал разказите за личните преживявания на около 150 души, които сами са изпитали смъртта или близко до нея състояние, или са му съобщили за преживяванията на други умиращи лица. От всички тези хора авторът е подбрал около петдесет души, с които е провел подробни разговори.  Той се опитал да бъде обективен в излагането на материалите от тези разговори, макар и да допуска, че книгата "естествено отразява произхода, мнението и предразсъдъците на автора си", който по религиозната си принадлежност е методист с доста либерални възгледи. И наистина като обективно изследване на "следсмъртните" явления, книгата страда от редица недостатъци.
         
Първо, автора не описва нито едно цялостно преживяване на смъртта, ат началото до края му, а само откъси (обикновено много кратки) от всеки един от петнадесетте отделни елемента, които образуват неговия "модел" на "цялостно" преживяване на смъртта. В действителност обаче преживяванията на умиращите, както са описани в тази и други издадени книги, често дотолкова се различават в подробностите си, че опитът да бъдат обхванати от един "модел" изглежда в най-добрия случай преждевременен. 4Моделът на д-р Моуди в някои свои моменти изглежда и нагласен, без разбира се, това да омаловажава представените от автора фактически доказателства.


                                                         3


         Второ, д-р Моуди е смесил две доста различни явления: действителния опит от "клиничната смърт" и опита от "приближаването към смъртта". Той признава разликата между тях, но твърди, че те образуват "континиум" и трябва да се изучават заедно. В случаите, когато преживяването, предхождащо смъртта, завърши с преживяване на самата смърт ( независимо то това дали дадено лице е било върнато към живота или не), дейсвително е налице "континиум" на преживяванията, но някои от  писаните от д-р Моуди явления (много бързата промяна на събитията от собствения живот в момента на опасност от удавяне, преживяването "влизане в тунел" при прилагане на анестизиращо средство, например етер), доста често са преживявани и от хора, които никога не са били в "клинична смърт", и за това тези явления са част от "модела" на някакъв опит с по-общ характер и появата им при умирането може да е само случайност. Някои от сега публикуваните книги са още по-малко прецизни в подбора на материала и разглеждат заедно опита от пребиваването "извън тялото" и действителния опит от смъртта и умирането.
         
Трето, самия факт, че авторът подхожда към тези явления "научно", без предварително да има ясна представа за това, което действително се случва с душата след смъртта, предизвиква различни недоразумения и недоразбиране относно този опит, което не може да се преодолее чрез просто натрупване на описания на случаи; тези, които ги описват, неизбежно добавят и собственото си тълкуване. Самия автор признава, че да се изучи този въпрос "научно", е практически невъзможно, и действително търси обяснението му в изходния опит, изложен в такива окултни писания, като съчиненията на Сведенборг или тибетската "Книга на мъртвите", като отбелязва, че сега желае да се запознае по-отблизо "с обширната литература за паранормалните и окултни явления, за да разшири представата си за изучаваните явления".
         
Поради всичко това не можем да очакваме твърде много от тази и други подобни книги - те няма да ни дадат пълна и цялостна представа за това, което става с душата след смъртта. И все пак тук и в другите нови книги е описан достатъчен брой фактически случаи на клиничната смърт, още повече, че някои тълкуват опита от тях враждебно на традиционния християнски възглед за задгробния живот и го представят като "опровержение" на съществуването или на рая, или най-вече на ада. Как трябва да разбираме тези случаи?
         
Петнадесетте елемента, които д-р Моуди описва като съставящи "цялостното" преживяване на умирането, за целите на изложението ни може да бъдат сведени до няколко основни свойства, които ще изложим тук и ще ги сравним  с православната литература по този въпрос.


                                       "Извънтелесният"  опит

                        Според разказите за личните преживявания първото, което става с умрелия човек, е неговото излизане от тялото; той съществува напълно отделно от него. Често е способен да вижда всички наоколо, включително и собственото си тялои опитите за съживяването му; той усеща, че се намира в състояние на безболезнена топлина и лекота, като че ли "плува"; без да може да въздейства на околните с говор или допир, затова често чувства дълбока "самота"; мисловните му процеси обикновено стават много по-бързи, отколкото са били в тялото. Ето някои кратки откъси от такива преживявания:
       
 "Денят беше пронизващо студен, но докато бях в тази тъмнина, усещах единствено топлина и най-дълбокото спокойствие което някога съм изпитвал....  Помня, че си помислих: "Вероятно съм умрял".
        "Обзеха ме най-великолепни усещания. Не чувствах нищо, освен мир, спокойствие, лекота - просто покой"
        "Виждах как ме съживяват. Това действително беше странно. Бях не много високо, като на някакво малко възвишение, малко над тях - просто гледах над главите им. Опитах се да ги заговоря, но никой не ме чуваше, а и не можеше да ме чуе."
       "От всички страни хората идваха на мястото на аварията... Когато съвсем се приближаваха до мен, аз се опитвах да се отдръпна, за да освободя пътя им, но те просто минаваха през мен".
        "Не можех да пипна нищо, не можех да общувам с никого от околните. Това беше страшно чувство на самотност, усещане за пълна изолация. Знаех, че съм съвсем сам, насаме със себе си."
        
 Впрочем съществува едно удивително "обективно доказателство" за това, че човек в този момент действително се намира извън тялото си - понякога хората могат да разкажат или да съобщят точни подробности за събития, станали даже в съседните стаи или още по-далече, докато те са били "мъртви". От многото примери с такъв характер д-р Кублер-Рос споменава за един забележителен случай, когато сляпа жена "видяла" и после точно и подробно описала всичко, случело се в стаята, където тя умряла, но когато отново се върнала към живот, пак била сляпа - това е потресаващо доказателство, че вижда не окото (и мисли не мозъкът, защото след смъртта умствените способности се изострят), а по-скоро душата, която, докато тялото е живо, изпълнява тези функции чрез физическите органи, а когато то умре - със собствената си сила (д-р Елизабет Кублер-Рос, "Няма смърт").
         
Православният християнин изобщо не бива да се учудва от това, защото описаният тук опит е същото, което е известно на християните като отделяне на душата от тялото в момента на смъртта. За нашето време на неверие е характерно хората рядко да прибягват до християнските понятия и да осъзнават, че всъщност тяхната душа се е отделила от тялото и сега и сега преживява всичко това; обикновено те просто са озадачени от състоянието, в което са се оказали.
         
Именно такъв човек - кръстен в Православието, но в духа на края на 19 век, останал безразличен към истините на собствената си вяра и даже не вярващ в задгробния живот - е написал разказ за следсмъртния си опит, озаглавен "Невероятно за мнозина, но истинско произшествие" (К. Икскул, "Троицкий цветок", бр. 58, 1910г.). Преживяното от него преди осемдесет години и днес има за нас голямо значение и даже изглежда промислително в светлината на новия съвременен опит, защото това е единственият следсмъртен опит на една душа, стигащ много по-далеч от кратките откъслечни преживявания, описани в новите книги, опит, преживян от един възприемчив човек, започнал от съвременното неверие и стигнал до признаването на истините на православното християнство - и то дотолкова, че завършил дните си като монах. Тази малка книга може да се използва като "контролен" случай, по който да се съди за новите случаи. Тя е одобрена като несъдържаща  нищо противно на православното учение за задгробния живот от един от водещите провославни писатели-мисионери в началото на века - архиепископ Никон Вологодски.
         
След като описва края на агонията - завършек на физическата си смърт и ужасната тежест, притискаща го към земята, авторът разказва: "Изведнъж почувствах, че ми стана леко. отворих очи и в паметта ми, със съвършена яснота до най-дребните подробности, се запечати това, което видях в този момент.
        
Видях, че стоя сам насред стаята; в дясно от мен, заобиколили нещо в полукръг, се бяха събрали всички от медицинския персонал... Тази група ме учуди - те стояха около леглото ми, но какво привличаше там вниманието на тия хора, какво гледаха, щом сега вече не бях там, а в средата на стаята?
         Приближих се и погледнах това, което гледаха всички.
        Там на леглото, лежах аз!
        Не помня да съм изпитвал нещо подобно на страх при вида на моя двойник, само ме обзе недоумение: как така? Чувствах себе си тук, а в същото време там също бях аз...
       
 Поисках да се пипна, да хвана лявата си ръка с дясната - но тя просто премина през нея; опитах да се уловя за кръста - и ръката ми отново премина през тялото, като в празно пространство... Повиках лекаря, но атмосферата, в която се намирах, се оказа съвсем неподходяща за мен - тя не възприемаше и не предаваше звуците на гласа ми - и аз разбрах пълната си изолираност от всички околни, странната си самота, и ме обзе панически страх. имаше нещо наистина ужасно в тази неизразима самота...
         
Едва когато погледнах към леглото, за пръв път си помислих - да не би с мен да е станало това, което на нашия език, на езика на живите хора, се определя с думата "смърт"? Тава ми дойде наум, защото моето лежащо на леглото тяло напълно имаше вид на мъртвец.
        
 В нашето разбиране с думата "смърт" неразделно е свързана представата за някакво унищожаване, прекратяване на живота, тогава как можех аз да мисля, че съм умрял, щом ни за миг не съм губил самосъзнанието си, щом се чувствах все така жив, всичко чувах, виждах, осъзнавах, можех да се движа, да мисля и говоря?
         
Изолацията от всички околни и раздвоението но личността ми вероятно можеха да ми обяснят случилото се, ако вярвах в съществуването на душата, ако бях религиозен, но аз не бях и затова се ориентирах само от това, което чувствах, а усещането, че съм жив беше толкова ясно, че аз само недоумявах от странното явление, бидейки съвсем неспособен да свържа усещанията си  с традиционната представа за смъртта, т.е. чувствайки и съзнавайки себе си, да мисля, че не съществувам...
         Когато по-късно си спомнях и обмислях тогавашното си състояние, направи ми впечатление единствено това, че умствените ми способности действаха и тогава със удивителна енергия и бързина..."
        
 В ранната християнска литература състоянието на душата в първите минути след смъртта не се описва с такива учудващи подробности (там винаги се набляга на по-силните преживявания, които настъпват по-късно). Вероятно едва в наше време, когато отъждествяването на "живота" с "живото тяло" е станало толкова пълно и убедително,може да се очаква отделянето на толкова внимание и на първите минути, когато очакванията на съвременния човек изцяло се преобръщат с главата надолу - смъртта не била край, животът продължава, на душата се открива едно съвършено ново състояние!
        
 Разбира се, в този опит няма нищо, което да противоречи на православното учение за състоянието на душата след смъртта. Някои, критикувайки горния случай, се съмняват дали човека е бил мъртъв, щом след няколко минути са го съживили, но това е само въпрос на техника, за която ще разкажем по-нататък. остава фактът, че през тези няколко минути (а понякога и минути преди смъртта) е имало преживявания, които не може да се обяснят просто като "халюцинации". Нашата задача сега е да открием как трябва да се разбират тези случаи.


                                     Срещата с други хора

         След смъртта, душата остава в първоначалното си състояние съвсем кратко. д-р Моуди посочва няколко случая, когато хората внезапно са виждали вече покойните си роднини и приятели дори преди смъртта си.
         "Лекарят изгуби надежда да ме спаси и каза на роднините ми, че умирам... Осъзнах, че всички тези хора бяха там; струваше ми се, че почти на тълпи се рееха близо до тавана на стаята. Това бяха все хора, които познавах през изминалия си живот, но все починали. Разпознах баба си и момичето, което познавах още като ученик, и много други роднини и приятели... Това бе много щастливо събитие и аз чувствах, че те са дошли да ме защитят и придружат."
         
Този опит от срещата с починали приятели и роднини в момента на смъртта в никакъв случай не е ново откритие, даже сред съвременните учени. Преди около петдесет години той е послужил като тема на една малка книга, написана от пионера на съвременната "парапсихология" сър Уйлям Барет ("Видения на смъртното легло", Лондон, 1926). След появата на първата книга на д-р Моуди бе публикувано едно много по-подробно описание на тези случаи, вдъхновено от книгата на сър Уйлям, от което стана ясно, че авторите му в течение на много години са провеждали систематични изследвания на умиращите. Тук трябва да разкажем накратко за откритията на тази книга (Карлис Осис и Ерлендър Харалдсън, "В смъртния час", Ню Йорк, 1977).
       
 Книгата е първата изцяло "научна"  публикация за опита от умирането. Тя е основана на резултатите от обработката на подробни въпросници и разговори със случайно подбрана група от лекари и медицински сестри в източната част на САЩ и в Северна Индия (последната е избрана за максимална обективност, с цел да се проверят различията в опита, които могат да възникнат поради националните, психологически и религиозни особености).
        
 Полученият в резултат на това материал включва повече от хиляда явявания и видения на умиращи (и на няколко върнати към живот от състояние на клинична смърт). Авторите стигат до извода, че като цяло откритията на д-р Моуди се съгласуват с тяхното откритие. Те установяват, че явяванията на починалите роднини и приятели (а в Индия - многобройни явявания на индуски "богове") на умиращите често стават в последния час, а обикновено - в последния ден преди смъртта. Приблизително в половината от случаите е налице видение на някаква неземна, подобна на "рай4 обстановка, която предизвиква и такива чувства ( преживяването на "рая" ще бъде разгледано по-нататък). 

Това изследване е особено ценно с прецизното разграничаване на несвързаните предсмъртни халюцинации от ясните отвъдни явявания и видения, а също  и със статистическия анализ на фактори като употреба на халюциногенни препарати, висока температура или  заболявания и увреждания на мозъка, всеки от които може да предизвика обикновени халюцинации, а не истинско преживяване на нещо, ставащо извън разума на самия болен. Много важно е откритието на авторите, че най-цялостните и явно отвъдни преживявания имат болните, които са в най-пълен контакт с тукашната действителност и най-малко са склонни към халюцинации; в частност тези, на които се явяват починали или духовни същества, напълно осъзнавайки, че се намират в болнична обстановка. Нещо повече - авторите са установили, че халюциниращите обикновено виждат живи хора, докато истинските явявания на умиращите по-скоро са на починали лица. Макар и да проявяват предпазливост в изводите си, авторите са склонни "да приемат хипотезата за задгробния живот като най-логично обяснение на всички данни". По такъв начин книгата допълва откритията на д-р Моуди и поразително потвърждава опита от срещата с починали и с духовни същества по време на умирането. Дали действително тези същества са тия, за които ги приемат умиращите - това е въпрос, който ще разгледаме по-нататък.
         
Тези открития, разбира се се твърде поразителни, ако бъдат разгледани на фона на агностицизма и безверието, които отдавна са характерни за съвременната наука. От друга страна, за православния християнин в тях няма нищо учудващо, ние знаем, че смъртта е само преход от една форма на съществуване към друга, и сме запознати с многобройни явявания и видения на умиращи - и светии и обикновени грешници. Св. Григорий Велики (Двоеслов), като описва в своите "Беседи" много такива случаи, обяснява срещата с други хора така:

 "Често се случва на прага на смъртта душата да узнае тези, с които й предстои да дели вечното си обиталище за еднаква вина или еднаква награда". Св. Григорий отбелязва особено за хората с праведен живот, че "често се случва на праведниците по време на умирането си да видят светиите, живели преди тях, така че да не ги плаши мъчителната мисъл за смъртта;  за да се освободят безболезнено и без страх от връзките на плътта си,  по това време пред умствените им очи се явява обществото на небесните граждани". В следващите глави той посочва примери на явявания на ангели, мъченици, апостол Петър, Божията Майка и Самия Христа на умиращи хора.
      
 Д-р Моуди ни дава един пример за среща на умиращ не с роднина или духовно същество, а със съвсем непознато лице:  "Една жена ми разказа, по време на излизане от тялото си видяла не само своето прозрачно духовно тяло, но и тялото на друго лице, починало съвсем наскоро. Тя не знаела кое е това лице" ("Живот след живота").  Св. Григорий в "Диалози" описва подобно явление - той разказва за няколко случая, когато умиращия казва името на друго лице, умиращо в същото време на друго място. И това съвсем не е ясновидство (което се дава само на светиите), защото св. Григорий описва как един обикновен грешник, явно обречен на ада, изпратил хора при някой си Стефан, когото не познавал и който умирал по същото време, за да му каже, че "нашият кораб е готов да ни откара в Сицилия" (тъй като е място с висока вулканична активност, Сицилия напомняла за ада). Това очевидно е същото, което сега се нарича "екстрасензорно възприятие" и у мнозина особено се изостря преди смъртта, разбира се, продължава и след нея, когато душата е вече напълно извън властта на физическите сетива.
         
Следователно това частно "откритие" на съвременната психологическа наука само потвърждава нещо, което вече е известно на читателя на раннохристиянската литература за срещите по време на умирането. Макар, че тези срещи явно не стават задължително преди смъртта на всеки, те все пак могат да се нарекат "универсални" в смисъл, че се получава независимо от националността, религията или светостта на живота.
        
 От друга страна, опитът на един християнски светия, макар и да има същите общи черти, които може да се преживеят от всекиго, има и съвсем друго измерение - измерение, което не се поддава на определяне от изследователите - психиатри.  В този опит често се проявяват особените значения на Божието благоволение, а виденията от другия свят често са видими за всички или за повечето от околните, а не само за умирщия. Ще цитираме само един такъв пример от същите "Беседи" на св. Григорий:
       
 "Точно в полунощ те бяха до постелята на Ромула. Изведнъж от небесата слезе светлина и изпълни цялата килия, като сияеше толкова ярко, че порази сърцата на присъстващите с неописуем страх... След това се чу лек шум, като от някаква голяма тълпа хора. Вратата на килията започна да се разтърсва, като че ли в нея се блъскаха влизащи тълпи. Хората в килията чувстваха как говорят влезлите, усещаха присъствието им, но поради необикновения страх и светлината не можеха да виждат, тъй като страхът, и самата яркост на тая светлина поразяваха и затваряха очите им. Веднага след светлината се разнесе необикновено благоухание и приятния аромат успокои душите им, поразени от сиянието на светлината. 

Когато обаче те не можеха повече да понасят толкова силна светлина, Ромула започна да утешава с ласкав глас стоящата до нея и трепереща Редемпта, нейната наставница в добродетелите, като и казваше: "Не бой се , майчице, аз още не умирам." Благоуханието остана още три дни, а през нощта на четвъртия Ромула отново повика наставницата си и когато тя дойде, умиращата помоли да приеме св. причастие. Ни самата Редемпта, нито съученичката на болната не се отделиха от нея. И ето, внезапно на площадката пред вратата се появиха два пеещи хора... светата душа на Ромула се освободи от тялото. Когато тя се възнасяше към небето и гласовете на пеещите се издигаха все по-високо, псалмопеенето се чуваше все по-слабо и по-слабо, докато не изчезнаха на края и звуците на псалмопеенето и "благоуханието." Православните християни ще си спомнят подобни случаи от житията на много светии: св. Сисой, св. Таисия, Теофил Киевски и др.
         
Навлизайки в това изследване на опита от умирането и смъртта, трябва да помним за голямата разлика между общия опит на умиращите, който сега предизвиква такъв интерес, и благодатния опит от смъртта на праведните православни християни. Това ще ни помогне по-добре да разберем някои загадъчни страни на смъртта, които се наблюдават в наше време и са описани в литературата. 
        
 Разбирането на тази разлика може, например, да ни помогне да идентифицираме явяванията, които виждат умиращите. Действително ли роднините и приятелите идват от царството на мъртвите, за да се явят на умиращия? И различават ли се самите тези явявания от предсмъртните видения на праведните християни?
        
 За да отговорим на този въпрос,  да си спомним, че лекарите Осис и Харалдсън съобщават, че много от умиращите индуси виждат "боговете"  от своя индуски пантеон (Кришна, Шива, Кали и т.н.), а не близки роднини и приятели, както обикновено става в Америка. Но ап. Павел ясно е казал, че тези "богове" в действителност са нищо (1 Кор. 10:20). В такъв случай кого виждат умиращите индуси? Осис и Харалдсън смятат, че идентифицирането на съществата, с които става срещата, в голяма степен е резултат на субективна интерпретация, основана на религиозни, културни и лични предпоставки. Това мнение изглежда разумно и уместно в повечето случаи. По същия начин и в американските случаи покойните роднини вероятно не присъстват в действителност, както му се струва на умиращия. Св. Григорий Велики казва, че умиращият само "разпознава" хората, докато на праведните "се явяват светиите от Небето" - различие, което не само показва разликата в описанията на праведниците и обикновените грешници по време на умирането, но също така и непосредствено свързано с различното посмъртно състояние на светиите и обикновените грешници. Светиите имат голяма свобода да се застъпват за живите и да им идват на помощ, докато починалите грешници, с изключение на някои особени случаи, нямат контакт с живите.
         
Това различие ясно е изложено от Блажени Августин, латински отец на Църквата от 5 век, в трактат,  написан по молба на св.  Павлин Нолански на тема "относно грижите за умрелите", където той се опитва да примири несъмнения факт, че светиите, както например мъченикът Фелик Йолански, ясно са се явявали на вярващите, със също така несъмнения факт, че като правило починалите не се явяват на живите.
        
 Като излага основаното на св. Писание православно учение, че "душите на умрелите се намират на такова място, където не виждат какво става и се случва в този смъртен живот" (гл. 13), и собственото си мнение, че случаите на привидни явявания на починали пред живите обикновено са или "дело на ангелите", или "лукави видения", внушени от бесовете - например с цел да създадат у хората погрешна представа за задгробния живот - Блажени Августин минава към разликата между привидните явявания мъртви и истинските явявания на светии.
        
 "По какъв начин мъчениците показват със самите си благодеяния, давани на тези, които ги търсят, че се интересуват от делата на хората, ако мъртвите не знаят какво правят живите? Защото не само чрез действието на благодеянията си, но и лично пред хорския взор се е явявал Феликс изповедник, когато варварите обсаждали Нола. Ти (еп. Павлин) молитвено се наслаждаваш на това негово явяване. Ние сме чули за това не от неясни слухове, а от заслужаващи доверие свидетели.  Наистина по Божествен начин се проявяват нещата, които се различават от обикновения ред, даден от природата на различните видове сътворени неща. Това, че нашият Господ, когато пожела, внезапно претвори водата във вино, не извинява неразбирането ни на собствената ценност на водата като вода. В действителност това е рядък единичен случай на такова божествено действие. Освен това възкръсването на Лазар от мъртвите не означава, че всеки умрял човек възкръсва, когато поиска, или че мъртвият може да бъде повикан обратно към живота на живия така, както будния може да събуди спящия. Едни събития са характерни за човешките действия, а други се явяват като признаци на божествената сила. Някои неща стават по естествен път, а други - по чудесен (чрез чудо - бел.прев.), макар Бог и да присъства в естествения ход на нещата, природата да съпътства чудото. Щом е така, не трябва да се мисли, че всеки от умрелите може да се намесва в работата на живите само поради това, че мъчениците се явяват за изцеление и помощ на някои хора. по-скоро трябва да се мисли така:  мъчениците участват в работата на живите чрез божествената власт, а самите мъртви нямат власт да се намесват в тях" ("Грижа за умрелите", гл. 16)
         
Действително, ако вземем като пример светите отци от близкото минало, като стареца Амвросий Оптински - те учат, че съществата, с които се общува на спиритическите сеанси, са бесове, а не души на починали; също и тези хора, които са изучавали задълбочено спиритическите явления, са стигали до същите изводи, ако са имали поне някакви християнски критерии в разсъжденията си.
        
 Следователно можем да не се съмняваме, че светиите действително се явяват на праведниците по време на умирането им, както е описано в много жития. Обикновените грешници често виждат явяването на роднини, приятели или "богове" според това, какво очакват или са готови да видят умиращите. Точната природа на тези явления вероятно е трудна да се определи.
        
 Несъмнено това не са халюцинации, а част от естествения опит от смъртта, нещо като знак за умиращия, че се намира на прага на ново царство, където законите на обикновената материална действителност вече не действат. В това състояние няма нищо извънредно; то явно е неизменно за различните времена, места и религии.
         "Срещата с другите" обикновено става непосредствено преди смъртта, но тя не бива да се бърка с една друга среща, която искаме да опишем - срещата със "светещото същество".


                                                   
                                       "Светещото същество"

        Д-р Моуди описва тази среща като  "възможно най-невероятния от всички елементи в изучените от мен съобщения,  който оказва най-дълбоко въздействие върху личността" ("Живот след живота"). Повечето хора описват това преживяване като поява на светлина, която бързо увеличава яркостта си, и всички възприемат като някаква личност, изпълнена с топлина и любов, която привлича починалия като магнит. Идентифицирането на това същество, изглежда, зависи от религиозните възгледи на личността; само по себе си то няма определена форма. Някои го наричат "Христос", други - 4ангел". Очевидно всички разбират, че това е същество, изпратено от някъде да ги придружава. Ето някои от разказите за това преживяване.
          "Чух лекарите да казват, че съм мъртъв, и веднага почувствах, че сякаш пропадам надолу, даже като че ли плавам... Бях в пълен мрак, с изключение на това, че виждах в далечината тази светлина. Това беше много, много ярка светлина, но в началото не твърде голяма по размери. Докато се приближавах към нея, тя ставаше все по-голяма".
          
Друг човек след смъртта си почувствал, че "плавайки", навлиза в тази чиста, кристално бистра светлина... "На земята няма такава светлина. В действителност аз никого не видях в нея, но въпреки това тя има особена индивидуалност - определено има. Тава е светлината на съвършеното разбиране и съвършената любов."
          "Бях извън тялото си: това бе несъмнено, защото можех да виждам собственото си тяло там, на операционната маса. Душата ми бе излязла!  Най-напред се почувствах много зле от това, но после се появи тази наистина ярка светлина.  Отначало тя изглеждаше малко смътна, но после заприлича на огромно поле.  Когато най-напред се появи светлината, не бях сигурен какво става,но после тя ме попита готов ли съм да умра - или поне аз го възприех така."
         
 Почти винаги това същество започва общуването си с току-що починалия повече с "предаване на мисли", отколкото с думи.  То винаги му казва едно и също и тези, които са го преживели, възприемат въпроса му като: "Готов ли си да умреш?" или "Кое от това, което си извършил през живота си, можеш да ми покажеш?"  Понякога, във връзка с това същество, умиращия вижда нещо като "обратен филм4 за събитията в живота си.  Всички обаче подчертават, че това същество не произнася каквато и да е "присъда" над изминалия им живот или постъпки - то просто ги подтиква да размислят за живота си.
          
Осис и Харалдсън също отбелязват в изследванията си някои срещи с това същество, като подчертават, че появата на светлина е "типично качество на отвъдните посетители" и предпочитат подобно на д-р Моуди да наричат съществата, виждани или усещани в тази светлина, просто "светли фигури", а не духовни същества или божества, както често ги възприемат умиращите.  Кои или какво са "светещите същества"?
          
Мнозина ги наричат "ангели4 и посочват положителните им качества - те са "светли", пълни с "любов и разбиране" и внушават мисълта за "отговорността" за своя живот.  Но ангелите, известни на православния християнски опит, са много по-определени и по външност, и по функция, отколкото тези "светещи същества".  За да разберем това и да видим какво могат те,  нужно е да изложим тук православното християнско учение за ангелите, а след това, в частност, да изследваме природата на ангелите, придружаващи душата по пътя към задгробния живот. 

   

                                                                      

                                                  Глава Втора
                Православното учение за 
                    Ангелите

               Знаем от думите на Самия Христос, че в момента на смъртта ангели посрещат душата: "Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното Аврамово"( Лук. 16:22 ).
          Също от Евангелието знаем в какъв вид се явяват ангелите:  "Ангел Господен...  Видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг" (Мат. 28:2-3);  "момък, облечен в бяла дреха" (Марк. 16:5);  "два Ангела в бяло облекло" (Йоан. 20-12).  По време на цялата християнска  история ангелите са се явявали като бляскави юноши, облечени в бяло. Иконографската традиция за явяванията на ангели винаги през вековете се е съгласувала с това, изобразявайки само такива бляскави юноши (често с две крила, които, разбира се, са символични и при появата на ангели обикновено не се виждат);  Седмият Вселенски събор (787 г.) е постановил, че ангелите трябва винаги да се изобразяват само в един вид - като мъже.  Западните "купидони" от Ренесанса и следващите периоди са вдъхновени от езичеството и нямат нищо общо истинските ангели.

          И наистина съвременният римокатолически (и протестански) Запад много се е отдалечил от учението на С. Писание и раннохристиянското предаване не само в художественото изобразяване на ангелите, но и в самото учение за духовните същества.  Уточняването на тази грешка е съществено за нас, ако искаме действително да разберем истинското християнско учение за посмъртната съдба на душата.
         
 Един от великите Отци от близкото минало, еп. Игнатий Брянчанинов (+1867 г.), е видял тази грешка и е посветил цял том от събраните си съчинения на разкриването й  и на излагането на истинското православно учение по този въпрос (т. 3, изд. на Тузов, Спб. 1886), като критикува възгледите на един образцов римокатолически труд от 19 век (абат Бержие, "Богословски речник"),  еп. Игнатий отделя значителна част от тома (стр. 185-302) на борбата със съвременната мисъл, основана на философията на Декарт ( 18 век ), че всичко извън царството на материята просто принадлежи към царството на "чистия дух".  Тази мисъл, всъщност, поставя безкрайния Бог на нивото на различните крайни духове (ангели, бесове, души на починали хора).  Тя е особено широко разпространена в наше време (без при това нейните привърженици да виждат всичките й последствия),  и в голяма степен обяснява заблудите  на съвременния свят по отношение на "духовните неща" - към всичко, което е извън материалния свят, се проявява голям интерес и в същото време често почти не се прави разлика между Божественото, ангелското, бесовското или това, което е просто резултат от необикновените човешки възможности или на въображението.

         Абат Бержие е учил, че ангелите, бесовете и душите на умрелите са "чисто духовни", следователно те не са подвластни на законите на времето и пространството, и ние можем да говорим за тяхната "форма" или "движение" само метафорично, а когато Бог им позволява да въздействат върху телата, те трябва да се облекат в някакво ефирно тяло" (еп. Игнатий, т. 3, стр. 193-5).  Даже един добре осведомен във всички други отношения римокатолически труд от 20 век за съвременния спиритизъм повтаря това учение, като заявява например, че ангелите и бесовете "могат да вземат необходимия им (за да станат видими за хората) материал от по-низшата природа, била тя одушевена или неодушевена".  Самите спиритисти и окултисти са възприели тази идея от съвременната философия.  един такъв апологет на свръх естественото християнство, К.С.Люис (англичанин), правилно критикува съвременната "представа за небесното само като състояние на ума", но все пак той очевидно в някаква степен е повлиян от съвременното мнение, че "тялото, местоположението и движението му, както и времето, изглеждат днес несъществени за висшите сфери на духовната активност" (К. С. Люис, "Чудеса", Ню Йорк, 1967).  Подобни възгледи са резултат на съвременния материализъм поради изгубването на контакта с истинското християнско учение и духовен опит.

          За да се разбере православното учение за ангелите и другите духове, трябва най-напред да се забрави излишно опростената съвременна дихотомия "материя-дух" (истината е по-сложна и в същото време толкова "проста", че тези, които все пак са способни да вярват в нея, вероятно ще изглеждат на всички останали като "наивни буквалисти").
          Св. Василий Велики в книгата си за Св. Дух твърди, че "при небесните сили същността е въздушният, ако може да се каже така, дух или невещественият огън...  Затова те са ограничени по място и са невидими (за околните - бел. прев. ), когато се явяват на светиите във вида на собствените си тела".  И по-нататък: "вярваме, че всяка (от Небесните силе) се намира на определено място. Защото Ангелът, явил се на Корнилий, не е бил в същото време при Филип (Деян. 8:26, 10:3), И Ангелът, разговарящ със Захария, до "кадилния жертвеник" (Лук. 1:11), не е заемал в същото време свойственото му място на небето" (гл. 16, 23; т. 1, стр. 608, 602).
          По подобен начин учи св. Григорий Богослов: "Вторичните, след Троицата, светлини, имащи царска слава, са светлите невидими ангели. Те свободно обикалят около Престола, защото са бързоподвижни умове, огън и божествени духове, бързо движещи се във въздуха" (Беседа 6 "За разумните същества").
         
И така, понеже са "духове" и "огнен пламък" (Пс. 103:41, Евр.. 1:7) и пребивават в такъв свят, където земните закони на времето и пространството не действат по толкова материални (ако можем да се изразим така) начини, то някои от отците без колебание говорят за "въздушните тела" на ангелите. Преп. Йоан Дамаскин, като обобщава в 8 век учението на отците преди него, пише:
          "Ангелът е същество, надарено с разум, винаги подвижно, притежаващо свободна воля, безтелесно, служещо на Бога, по благодат получило безсмъртие за природата си, а вида и определението на това същество знае само и единствено Създателят. То се нарича безтелесно и невеществено  в сравнение с нас, защото всичко, съпоставено с Бога, Който Единствен е несравним с нищо, се оказва грубо, и веществено, защото само Едното Божество е истински невеществено и безтелесно". И по-нататък: "Те могат да бъдат описани, защото когато са на небето, ги няма на земята, а когато Бог ги прати на земята, те не остават на небето;  за тях обаче не са прегради стени и врати, ключалки и печати, защото са неограничени. Наричат ги неограничени, защото се явяват на достойните хора, които Бог им посочва, не такива, каквито са, но в изменен вид, според това,  как тези хора са способни да виждат" (П; 3,стр.. 45-47).
       
 Като казва, че ангелите се явяват "не такива, каквито са", преп. Йоан Дамаскин не противоречи, разбира се, на св. Василий, който учи, че ангелите се появяват "във вида на собствените си тела". И двете изказвания са верни, както може да се види от многобройните описания на явявания на ангели в Стария Завет. Така архангел Рафаил в продължение на няколко седмици е бил спътник на Товия и никой ни веднъж не допускал, че това не е човек, когато обаче накрая ангелът се открил, той казал: "През всичките дни вие ме виждахте, но аз не ядох и не пих - само наглед ви се струваше тъй" (Тов. 12:19). Също така и трите ангела, явили се на Аврам, изглеждали, че ядат и ги мислели за хора (Бит. 18 и 19 гл.).

 По подобен начин св. Кирил Иерусалимски в своите "Катехически слова" ни поучава за ангела, явил се на Даниил, че "Даниил при вида на Гавриил се разтреперил и паднал на лицето си, и макар да бил пророк, не посмял да му отговори, докато ангелът не са превърнал в подобие на син човечески" ("Катехически слова", 9, 1№). В книгата на Даниил (гл.. 10) обаче четем, че даже при първата си появяване ангелът е имал човешки облик, само че толкова ярък ("лицето му - като вида на светкавица, очите му - като запалени светила, ръцете му и нозете му по вид - като лъскава мед"), че бил непоносим за човешките очи. Следователно външността на ангела е същата, като на човека, но тъй като ангелското "тяло" е нематериално и самото гледане на огненото му, сияещо явяване може да зашемети всеки човек, който все още е в плът, явяванията на ангелите по необходимост трябва да бъдат приспособени към гледащите ги хора, като се представят по-слабо сияещи и внушаващи страх, отколкото са в действителност". Вж. в Приложение 3 откъса относно явяването на ангела на стареца Захарий.
         
Колкото до човешката душа, Блаж Августин учи, че когато тя се отдели от тялото, "самият човек, с когото става това, вижда себе си дотолкова подобен на собственото си тяло, че изобщо не може да види никаква разлика, макар че не е в плът, а е само дух" (4Божият град", кн. 21,10). Сега тази истина е многократно потвърдена от личния опит на хиляди хора, върнати към живот в наше време.
         
Ако говорим обаче за "телата" на ангелите и другите духове, трябва да избягваме да им приписваме каквито и да е груби материални характеристики.
          В крайна сметка, както учи преп. Йоан Дамаскин, на тези 4същества вида и определението знае единствен Създателят" (И:3, стр. 45). На Запад Блаж. Августин пише, че няма никаква разлика, дали предпочитаме да говорим за "въздушните тела" на бесовете и другите духове, или ги наричаме "безтелесни" ("Божият Град", 21, 10).
       
 Самият еп. Игнатий може би донякъде излишно се е интересувал от обяснението на ангелските "тела" чрез понятията на научните знания от 19 век за газовете. По тази причина е възникнал определен спор между него и еп. Теофан Затворник, който смятал за необходимо да подчертае простата природа на духовете (които, разбира се не се състоят от елементарни молекули, както е при всички газове).
         
Ако точното определение на ангелската природа е известна само на Бога, то разбирането на действията на ангелите (или поне в този свят) е достъпно за всекиго, защото за да има много свидетелства както в Писанието и светоотеческата литература, така и живота на светиите. За да разберем напълно явленията, които се случват на умиращите, трябва в частност да знаем как се явяват падналите ангели (бесовете - бел. прев). Истинските ангели винаги се явяват в същинския си вид (само че по-малко ослепителен, отколкото е в действителност) и действат само с цел да изпълнят волята и повелите на Бога. Докато падналите ангели, макар понякога и да се явяват в собствения си вит (св. Серафим Саровски от собствен опит го описва като 4гнусен"), обикновено приемат различен облик и правят много "чудеса" чрез властта, която получават заради подчинението си на "княза на въздушната власт" (Еф. 2:2). Тяхното постоянно местообитание е въздухът, а основното им занимание - да съблазняват или плашат хората и така да ги увличат към гибел. Именно против тях води борба християнинът: "Нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата" (Еф. 6:12).
       
 В своя малко известен трактат 4Определяне на бесовете", написан в отговор на молба да обясни някои от многобройните бесовски явления в древния езически свят, Блажени Августин дава добра обща представа за делата на бесовете:
          "Природата на бесовете е такава, че чрез свойственото на въздушното тяло сетивно възприятие те твърде много превъзхождат възприятието, което имат земните тела, а също и по бързина, благодарение на по-добрата подвижност на въздушното тяло, те несравнимо превъзхождат не само движенията на хората и животните, но даже и полета на птиците. Надарени с тези две способности, доколкото те са свойствени на въздушното тяло, те предсказват и съобщават за много неща, за които са узнали много по-рано, а хората се учудват на това поради бавното земно възприятие. Освен това през дългия си живот бесовете са натрупали много по-голям опит в различни събития, отколкото придобиват хората през краткия период но живота си. Посредством тези свойства, присъщи на въздушното тяло, бесовете не само предсказват много събития, но извършват много чудесни (с характер на чудо - бел. прев.) деяния ("Определение на бесовете", гл. 3).
       
 Много бесовски 4чудеса" и зрелища са описани в пространна беседа на св. Антоний Велики, вкючена от св. Атанасий житието му, където също се споменават 4леките тела на бесовете" (гл. 11). Житието но св. Киприян, бивш магьосник , също съдържа многобройни описания на бесовски превъплъщения и чудеса, съобщени от действителни участници в тях.
       
 Класическо описание на бесовски действия се съдържа в седмата и осмата беседа на св. Йоан Касиан, велик галски Отец от 5 век, който първи е предал на Запада пълното учение на източното монашество. Св. Касиан пише: "Голямо множество зли духове изпълва въздуха, който се разлива между небето и земята и в който те летят неспокойно и не безцелно. Така че Провидението Божие за добро ги е скрило и направило недостъпни за погледите човешки - иначе от страх пред нападението им или от страшния вид на лицата, в които те по волята си се превръщат и преобразуват, щом поискат, хората биха се измъчвали от непоносим ужас до пълно изнемощение..."
       
 А че нечистите духове се управляват от по-зли владетели и са им подчинени, освен от свидетелствата на св. Писание, които четем в Евангелието, в разказа за отговора на Господа към клеветата на фарисеите: "И ако Аз изгонвам бесовете чрез Велзевула бесовския княз..." (Мат. 12:27) - научаваме също и от ясните видения и многото преживявания на светиите. "Когато един наш брат пътешествал в тази пустиня, при настъпването на вечерта намерил някаква пещера, спрял се там и решил да извърши в нея вечерната си молитва. Докато пеел псалми, както обикновено, минало полунощ. След края на молитвеното правило, като пожелал да успокои малко умореното си тяло, той си легнал и изведнъж видял безбройни тълпи демони, събиращи се отвсякъде, които в безкрайна върволица и в твърде дълги редове минавали край него, като някои вървели пред началника си, а други го следвали.

 Най-после дошъл князът им, който и по размери бил по-голям, и по вид по-страшен от тях;  и като поставили престол и той седнал на издигнатия трибунал (мястото на съдията), започнал усърдно и подробно да разглежда действията на всеки от тях, и тези, които казвали, че още не са успели да прелъстят съперниците си, заповядвал да изгонят от лицето му с упреци и ругатни, като безделници и небрежни, и ги укоряваше с яростен рев, че напразно са пропилели толкова време и труд.  Тези пък, които заявяваха, че са прелъстили определените им хора, изпращаше с големи похвали, сред всеобщия възторг и одобрение, като най-храбри воини за пример на всички прославени.  Един от най-злите духове сред тях, като приближи, със злорадство доложи за знаменитата си победа - бе успял, след 15 години постоянно изкушаване, да победи същата тази нощ и да вкара в блуд един добре известен монах, чието име той споменал.  При това съобщение необикновена радост обзела всички и той отминал, възвеличен от високите похвали на княза на тъмнината и увенчан с голяма слава.  С настъпването на зората цялото множество демони изчезнало от погледа на отшелника." ("Беседи"), 8 - 12, 16, руски превод на еп. Петър, Москва, 1891, стр. 313, 315).
       
 Подобни неща са се случвали с много православни християни дори и до нашето столетие. Напълно очевидно е, че това не са сънища или видения, а срещи в състояние на бодърстване с бесовете - такива, каквито са - но, разбира се, само след отварянето на духовните очи на човека, за да може той да вижда тези същества, които обикновено са невидими за човешкото око. Съвсем доскоро може би само шепа, старомодни" или "простодушни" православни християни можеха все още да вярват в "буквалната истинност" на подобни разкази;  дори и сега някои православни християни трудно им вярват - дотолкова убедителна бе съвременната вяра в това, че ангелите и бесовете са "чисти духове" и не действат по такива "материални" начини.

Единствено само поради голямото нарастване на бесовската активност през последните години тези разкази започват отново да изглеждат най-малкото правдоподобни.  Широкоразпространените в наши дни съобщения за "следсмъртни" преживявания също откриха областта на нематериалната действителност за много от обикновените хора, които нямат контакт с окултното, а ясното и правдиво обяснение на това царство и неговите същества стана една от нуждите на нашето време.  Такова обяснение може да даде само православното християнство, съхранило до наши дни истинското християнско учение.
          Сега да видим по-подробно как ангелите (и бесовете) се появяват в момента на смъртта.


                                                   Глава трета
                       Явявания на ангели и бесове 
                         в смъртния час
             
          В тези случаи починалият обикновено бива посрещнат от два ангела. Eто как ги описва авторът на "Невероятно за мнозина..."  "И едва тя (старицата - болногледачка) произнесе тези думи ("царство му небесно, вечен покой..."), до мене се появиха два ангела и аз някак си разбрах, че единият е моя Ангел-Пазител, а другият ми беше неизвестен."  (По-късно един благочестив странник му обяснил, че това е бил "ангелът-посрещач"). Св. Теодора, чийто път след смъртта през въздушните "митарства" е описан в житието на св. Василий Нови (10 век, 26 март), разказва:  "Когато напълно изнемощях, видях да се приближават към мен във вид на красиви юноши два ангела Божии;  лицата им бяха светли, очите им гледаха с любов, косите им бяха бели като сняг и блестяха като злато; дрехите им приличаха на светлината на мълния и на гърдите бяха кръстовидно препасани със златни пояси."  Галският епископ от 6 век св. Салвий описва своите преживявания пред смъртта така:  "Когатопреди четири дни килията ми се разтресе и вие ме видяхте да лежа мъртъв, аз бях вдигнат от два ангела и отнесен на самия връх на небесата" (св. Григорий Турски. "История на франките", УП, 1).
       
 Задължението на тези ангели е да придружават душата на починалия по пътя на задгробния живот. Нито във вида им, нито в постъпките им има нещо неопределено - бидейки с човешки облик, те здраво хващат "ефирното тяло" на душата и го отвеждат.  "Светлите ангели я взеха (душата) на ръцете си" (св. Теодора).  "Като ме хванаха под ръка, ангелите ме изнесоха от болничната стая направо през стената..." ("Невероятно за мнозина...") Св. Салвий бил "вдигнат от два ангела".  Подобни примери може да се дадат още много.
       
 Поради това не може да се твърди, че "светещото същество" от съвременните случаи, което няма видима форма, до никъде не придружава душата, въвлича я в разговор и й показва "обратен филм" за изминалия й живот, е ангелът, който я съпровожда до задгробния свят.  Не всяко същество, което се появява като ангел, наистина е ангел, "защото сам сатаната се преобразява в ангел на светлината" (2 Кор. 11:14).  и затова за съществата, които нямат и вид на ангели, може уверено да се каже, че не са ангели.  По причина, която ще се опитаме да обясним по-нататък, в съвременния "следсмъртен опит", изглежда, никога няма среща с ангели.
         
Тогава дали не е възможно в действителност "светещото същество" да е демон, който се маскира като "ангел на светлината", за да изкушава умиращия, когато душата напуска тялото му? Д-р Моуди ("Живот след смъртта", "Размисли"...") и други изследователи действително поставят този въпрос, но само за да отхвърлят такава възможност във връзка с "доброто" действие, което оказва това явление върху умиращия.  Разбира се, възгледите на тези изследователи за "злото" са наивни до крайност. Д-р Моуди предполага, че "сатаната, изглежда, заповядва на слугите си да вървят по пътя на омразата и разрушението" ("Живот след смъртта"), и вероятно съвсем не е запознат с християнската литература, която описва истинската природа на бесовските изкушения, неизменно представяни на жертвите като нещо "добро".
       
 Какво е обаче християнското учение за бесовските изкушения в смъртния час?
          Св. Василий Велики в тълкуванието си на псаломските думи "спаси ме от всички мои гонители и ме избави, за да не изтръгне врагът като лъв душата ми"Пс. 7:2-3) дава такова обяснение:  "Мисля, че за мъжествените Божии подвижници, врагове, когато избягат от  всички гонения и са на края на живота си, князът на тоя свят търси да ги задържи при себе си, ако се намерят по тях рани, получени от борбата, или някакви петна и следи от греха.  Ако пък бъдат намерени незасегнати и чисти, тогава като непобедими, като свободни ще бъдат упокоени от Христа.  Затова Пророкът се моли за бъдещия и  за сегашния живот.  За тукашния казва: "спаси ме от всички мои гонители", а за тамошните изпитания: "и ме избави, за да не изтръгне врагът като лъв душата ми". И това можеш да научиш от Самия Господ, който преди страданията Си казва: "иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо" (Йоан. 14:30) (т. 1, стр. 104).
         
Действително не само на християнските подвижници се налага да се сблъскват с бесовско изпитание в смъртния час.  Св. Йоан Златоуст в "Беседи по Евангелист Матей" образно описва, какво се случва с обикновените грешници по време на смъртта:  "Ето защо много разкази ще чуеш за ужасите на сетния ни край и за страшните явления, самият вид на които е непоносим за умиращите, така че лежащите на смъртния одър го разтърсват с голяма сила и гледат страшно околните, докато душата се мъчи да се задържи в тялото и не иска да се раздели с него, ужасена от вида на приближаващите Ангели.  Защото, ако ние треперим, като гледаме страшни хора, то какво ли ще бъде мъчението ни, когато видим идващите страшни Ангели и неумолими сили, когато повлекат душата ни и я изтръгнат от тялото, когато тя много ще ридае, но напразно и без полза" (Беседа 53, т. 3, стр. 414-5).
       
 Православните жития на светиите са пълни с разкази за подобни бесовски зрелища, чиято цел обикновено е да уплашат умиращия и да го принудят да се отчае за собственото си спасение. Например св. Григорий в своите "Беседи" разказва за един богаташ, който бил роб на много страсти:  "Малко преди смъртта си той видял застанали пред него отвратителни духове, които свирепо се заканвали да го отнесат в адските дълбини... цялото семейство с плач и стенания се събрали около него, макар и да не можели от думите на самия болен, от бледното му лице и треперещо тяло да разберат; че там има зли духове.  В смъртен страх пред тези ужасни видения той се мятал насам-натам в леглото си... И сега, почти без сили и надежда за облекчение, той извикал:  "Дайте ми време до сутринта!  Потърпете поне до сутринта!"  И след това животът му свършил (4, 40).  Св Григорий разказва и други подобни случаи,  както и Беда  в своята "История на Английската Църква и народ" (кн.5, гл. 13, 15).  Даже в Америка през 19 век подобни случаи не са били рядкост - една наскоро публикувана антология съдържа многобройни предсмъртни видения на неразкаяни грешници, случили се през миналия век, които носят заглавия като: "Аз съм в огън, измъкнете ме!", "О, спасете ме! Те ме отвличат!", "Отивам в ада!"  и "Дяволът идва, за да отнесе душата ми в ада" (Джон Майерс, "Гласове на прага на вечността", Ню Йорк, 1973).
         
Д-р Моуди обаче не съобщава за подобни неща - всъщност в неговата книга всички преживявания на умиращите (със заслужаващо внимание изключение на самоубийствата) са приятни - били те на християни или на нехристияни, на хора религиозни или не.  От друга страна, Осис и Харалдсън в своите изследвания намират нещо не много различно от този опит.
         
Тези учени са открили в изследванията си на американските случаи същото, което и д-р Моуди - явяването на отвъдни посетители се възприема като нещо положително, болния приема смъртта, това е приятно преживяване, което предизвиква спокойствие и душевен подем, а често и прекратяване на болката преди смъртта.
         
В изследванията обаче на индийските случаи поне една трета от болните, имали видения, са изпитвали страх, потиснатост и безпокойство поради появата на "ямдути" ("вестители на смъртта" - хинди) или други същества;  тези индийци се съпротивлявали или опитвали да избягнат отвъдните пратеници.  Така например в един случай умиращ индийски чиновник казал: "Тук има някой!  Той е с каруца, навярно е ямдут. Вероятно ще вземе някого със себе си. Той ми се подиграва, че иска да вземе мен!...  Моля ви, дръжте ме, не искам."  Болката му се усилвала и той издъхнал.  Друг умиращ индиец внезапно казал: "Ето, идва ямдутът да ме вземе. Свалете ме от леглото, за да не ме намери."  Той посочи навън и нагоре: "Ето го!"  Болничната стая беше на първия етаж. Навън, до стената на сградата, имаше голямо дърво, по чиито клони бяха накацали много врани: Щом болният получи това видение, те всички внезапно отлетяха с голям шум, като че ли някой стреля с пушка  Това ни учуди и ние и ние побягнахме навън през отворената врата на стаята, но не видяхме нищо, което би могло да уплаши враните. Като че ли те също бяха почувствали нещо ужасно. Щом се случи това, болният изгуби съзнание и след няколко минути издъхна."  Някои "ямдути" имат страшна външност и предизвикват в умиращия още по-голям страх.
         
Това е най-голямата разлика между американския и индийския опит от умирането в изследванията на Осис и Харалдсън, но авторите не намират обяснението му.  естествено възниква въпросът - защо в съвременния американски опит почти изцяло отсъства един елемент - страхът, предизвикан от ужасните отвъдни явления, дотолкова общи както за християнския опит от миналото, така и за съвременния индийски опит?
         
Не е нужно да определяме точно явяванията на умиращите, за да разберем, че както видяхме, те в някаква степен зависят от това, , какво очаква или какво е готов да види умиращия.  Затова християните от миналите векове, които имали жива вяра в ада и чиято съвест в края на живота им ги обвинявала, често виждали преди смъртта си бесове.
       
 Съвременните индуси, които, разбира се, са "по-примитивни" от американците във вярванията и разбиранията си, често виждат същества, които съответстват на техните все още твърде реални страхове от задгробния живот, а съвременните "просветени" американци виждат видеогледки, съгласуващи се с "комфортния" им живот и убеждения, които, общо взето, не включват реален страх от ада или увереност в съществуването на бесовете.
       
 В действителност бесовете сами предлагат такива изкушения,  които се съгласуват с духовното съзнание или очакванията на изкушаваните.  На тези, които се боят от ада, бесовете могат да се явят в ужасен вид, за да умре човекът в състояние на отчаяние, но на тези, които не вярват в ада (или на протестантите, които вярват, че са спасени "със сигурност", и за това не се боят от ада), бесовете естествено биха предложили някакви други изкушения, които да не откриват толкова ясно злите им намерения.  Така например те могат да се явят на един достатъчно вече пострадал християнски подвижник в такъв вид, че да го съблазнят, а не да го изплашат.
       
 Хубав пример от този род е изкушението от бесовете в смъртния час на мъченица Мавра (3 век).  След като била разпната на кръст в продължение на девет дни заедно с мъжа си, мъч. Тимотей, дяволът започнал да я изкушава.  В житията на тези светии се говори, че самата мъч. Мавра разказала на своя съпруг и състрадалец: "Бъди добър, брате мой, и прогони съня от себе си. Бъди буден и разбери това, което видях: стори ми се , че пред мен стоеше един като че ли неземен човек и държеше в ръка чаша, пълна с мляко и мед. Но аз му казах: Кой си ти ? Той отговори: аз съм ангел Божий. Тогава му казах: да се помолим на Господа; след това той рече: дойдох при теб за да облекча страданията ти. Видях, че много искаш да ядеш и пиеш, защото до този час не си вкусила никаква храна.  Отново му казах: кой те подсети да ми окажеш тази милост?  И какво общо имаш ти моето търпение и желания? нима не знаеш, че Бог е силен да извърши това, което е невъзможно за хората?
          Когато се помолих, видях, че този човек обръща лицето си на запад. Така разбрах, че това е било сатанинска съблазън - сатаната искаше да ни вкара в изкушение на кръста.  След малко това видение изчезна.
          После се приближи друг човек и ми се стори, че той ме доведе до една река, в която течеше мляко и мед, и ми каза: пий.  Но аз му отвърнах: вече ти казах, че няма да пия ни вода, нито някакво друго земно питие, докато не изпия чашата на смъртта за Христа, моя Господ, която Той Сам ще ми приготви за спасение и безсмъртие във вечния живот.  Когато казах това, човекът пи от реката и изведнъж изчезна заедно с "нея". ("Житие на св. мъченици Тимотей и Мавра", 3 май).  За третото явяване, видяно от мъченица Мавра, явяване на истински ангел, в това изследване ще стане дума по-нататък, но и сега е ясно колко внимателен трябва да бъде християнинът, когато получава "видения"  по време на умирането.
       
 И така - смъртният час е наистина време на бесовските изкушения, и тези "духовни преживявания", които хората получават през това време  (даже ако изглежда, че това е станало "след смъртта", за което ще говорим по-нататък), трябва да бъдат сравнени със същите християнски критерии, които важат и за всеки друг "духовен опит".  Аналогично, "духовете", които може да се видят през това време, трябва да се подложат на всестранна проверка, което ап. Йоан изразява така: "изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света" (1 Йоан. 4:1).
         
Някои от критиците на съвременния "следсмъртен" опит вече посочиха сходството на "светещото същество" с "духовете-приятели" от медиумическия спиритизъм.  Затова нека разгледаме накратко спиритическото учение в тази му част, където се говори за "светещи същества" и за техните съобщения.  Един класически труд по спиритизъм (Дж. Артън Хил, "Спиритизъм" - неговата история, явления и учение", Ню Йорк, 1919) посочва, че "спиритическото" учение винаги или почти винаги се съгласува с високите морални норми; по отношение на вярата то винаги е теистично, винаги се отнася с уважение, но не се интересува особено от такива интелектуални тънкости, които са занимавали отците на църковните събори".  По-нататък в книгата се отбелязва, че "ключът" и "централната доктрина" на спиритическото учение е любовта, че спиритистите получават от духовете "забележително знание", което ги задължава да извършват мисионерска дейност за разпространяване на "знанието за това, че след смъртта действително има живот" и че"съвършените" духове са лишени от "ограниченията" на личността и стават в по-голяма степен "влияния", отколкото "личности", като все повече и повече се изпълват със "светлина".  И наистина в своите химни спиритистите буквално призовават "светещите същества":
                                       
                                  "Слуги на светлината преблажени,
                                   от смъртните очи сте невидени..."

                                   "Вестители светли прати ни в нощта,
                                    за да прогледнат нашите сърца..."

          Всичко това е достатъчно, за да се усъмним в "светещото същество", което в наши дни се явява на хора, незнаещи нищо за природата и коварството на бесовските хитрости.  Нашата подозрителност дори се засилва, когато научаваме от д-р Моуди, че някои описват това същество като "забавна личност" с "чувство за хумор, която "развлича" и "забавлява" умиращия ("Живот след живота").  Подобно същество, с неговата "любов и разбиране", в действителност много прилича на тривиалните и често добродушни "духове" на сеансите, които без всякакво съмнение са бесове (ако самите сеанси не са мошеничество).
         
В резултат на това някои отричат като бесовска измама изобщо всичките съобщения за "следсмъртен" опит.  В една книга, написана от протестанти-евангелисти, се твърди, че "съществуват нови и ненаучни опасности в цялата тази лъжа за живота след смъртта. Даже смъртната вяра в съобщенията за клиничния опит може, според нашите убеждения, да има сериозни последици за вярващите в Библията.  Не един искрен християнин напълно е повярвал, че "светещото същество" е не някой друг, а Иисус Христос и, за нещастие, такива хора лесно могат да бъдат заблуждавани" (Джон Уелдън и Зола Левит, "Имали живот след смъртта?", 1977).  Освен споменаването на несъмнения факт, че редица изследователи на "следсмъртния" опит се интересуват и от окултизъм и даже имат контакт с медиуми, авторите на книгата си подкрепят твърдението си, като цитират някои забележителни паралели между съвременния "следсмъртен" опит и опита на медиумите и окултистите от близкото минало.
         
В тези наблюдения, разбира се, има много истина.  За съжаление, без пълното християнско учение за задгробния живот даже и най-добронамерените "вярващи в Библията" се заблуждават, като отхвърлят заедно с опита, който може да се окаже бесовска имама, и истинския следсмъртен опит на душата.  И както ще видим,  тези хора сами са способни да повярват на лъжливия "следсмъртен" опит.
         
Осис и Харалдсън, всеки от които е имал "непосредствен опит от общуване с медиуми", отбелязват определено сходство между явяванията, виждани от умиращите, и опита на спиритизма.  Те обаче посочват същественото, очевидно различие между тах: "Вместо продължение на земния живот (каквото описват медиумите) преживелите смъртта предпочитат да започнат съвсем нов начин на живот и занимания" ("В смъртния час").  В действителност царството на "следсмъртния" опит не изглежда да е напълно различно от царството на обикновения медиумизъм и спиритизъм, но все пак това е царство, в което бесовските измами и лъжи не само са възможни, но и положително трябва да ги очакваме, особено в последните дни, в които живеем и ставаме свидетели на все нови и по-нови духовни изкушения, даже на "големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните". (.Мат. 24:24).
         
Затова трябва да бъдем (като минимум) много внимателни със "светлите същества", които като че ли се появяват в момента на смъртта.  Те твърде много приличат на бесове, които се представят за "ангели на светлината", за да съблазнят не само умиращия, но и тези, на които той ще разкаже после историята си ако бъде върнат към живот (за която възможност, разбира се, бесовете са добре осведомени).
         
В крайна сметка обаче нашето мнение за това и други "следсмъртни" явления трябва да се основава на наученото от тях - независимо дали то е дадено от някакво "духовно същество", видяно в момента на смъртта, или просто се подразбира и се извежда от тези явления.
         
Някои от "починалите" и върнати към живот - обикновено тези, които са били или са станали много "религиозни"  - идентифицирали "светещото същество" не с ангел, а с невидимо присъствие на Самия Христос.  При тези хора преживяването често е свързано с друго явление, което за православните християни вероятно е най-загадъчното на пръв поглед от всичко, което се среща в съвременните следсмъртни преживявания - виждането на "рая".


                                               Глава четвърта
                             Виждане на "небето"

                         В "Живота след живота" д-р Моуди отбелязва, че анкетираните от него хора, съдейки по всичко, не са преживявали нищо от рода на 4митологическото изображение на бъдещето" и даже проявяват недоверие към обикновения образ на рая и ада и към цялата "Представа за наградата и наказанието в задгробния живот".
       
 В "Размисли за живота след живота" обаче той посочва, че последните анкети са открили многобройни преживявания от "други сфери на съществуване, които може да се нарекат "райски".  Един човек попаднал в "селска местност с ручейчета, трева, дървета и планини"; една жена, която се оказала в също толкова "прекрасно място", разказва: "в далечината... се виждаше град.  Там имаше здания - отделни здания.  Те блестяха и светеха.  Хората там бяха щастливи.  В града имаше искряща вода, фонтани... мисля, че може да бъде наречен "град на светлината".
       
 В действителност това преживяване, съдейки по редица нови книги, е твърде общо.  Споменатите по-горе протестантски автори вярват, че то (поне в случаите, когато образите в него са типично библейски) е християнско и трябва да се прави разлика между него и повечето други "следсмъртни" преживявания, които, според убеждението им, са бесовска измама.  "Невярващите, изглежда, имат лъжлив опит от този тип, който в Библията се приписва именно от сатаната; вярващите преживяват доктринално правилно събития, които може да бъдат взети направо от Писанието" (Левит и Уолдън. "Имали живот след смъртта?").  Действително ли това е така, или  опитът на вярващите и невярващите е всъщност много по-сходен, отколкото си представят тези автори?
         
Опитът на Бети Малц, която публикува книга за 28-минутното си пребиваване "извън тялото" по време на клинична смърт, се счита от тези автори за истинно християнски.  След смъртта си тя веднага се оказала "вървяща на горе по един прелестен зелен хълм... Вървях по трева с такъв ярко зелен цвят, какъвто никога преди това не бях виждала".  Придружавала я друга, "висока мъжка фигура в мъжки дрехи.  помислих си - не е ли това ангел?... вляво от мен растяха пъстри цветя.  Имаше и дървета, и храсти... Излязохме пред великолепна сребриста постройка.  Приличаше на дворец, но без кули.  Докато се приближавахме към него, чувах гласове.  Бяха мелодични, хармонични, сливаха се в хор, и аз чух думата "Иисус"... Ангелът зави наляво и докосна с длан голяма врата, която до сега не бях забелязала.

Вратата, висока около 4 метра, беше направена изцяло от огромен бисерен къс".  когато вратата се отворила, "видях вътре нещо, което изглеждаше като улица със златист цвят, покрита със стъкло или вода.  Жълтия й цвят беше ослепителен.  Не мога да го опиша.  Никого не виждах, но усещах Нечие присъствие.  Внезапно разбрах, че тази светлина беше Иисус." Като получила разрешение да мине през вратата , тя си спомнила за баща си, който се молел за нея, вратата се затворила и тя се върнала надолу по хълма, при което видяла слънцето, изгряващо над обсипаната със скъпоценни камъни стена.  Скоро то се превърнало в изгрева над града Тере-Хот, където тя се върнала в тялото си  в болницата и всички възприели това като "чудо" (Бети Малц, "Моето мимолетно впечатление от вечността", Тексас).
          отличава ли се в действителност това преживяване качествено от повечето, разказани от д-р Моуди?  Наистина ли това е християнско виждане на небето? (Мисис Малц по вероизповедание е протестантка; след всичко преживяно вярата й укрепнала).  Православния читател, разбира се, не е толкова уверен в това, колкото цитираните по-горе протестантски автори.

 Освен това, щом не научаваме от това преживяване как отива душата на Небето след смъртта и през какво преминава, преди да стигне дотам, в такъв случай то не изглежда да е особено различно от тези "светски" следсмъртни преживявания, за които сега често пишат. Освен "християнската" окраска, придадена му от вярващата протестантка (ангелът, химнът, присъствието на Иисус), тук има елементи, общи със "светските случаи: усещането на покой и мир (което тя описва като рязко контрастиращо с многомесечната й тежка болест), "светещото същество" (което и други идентифицират с Иисус), приближаването до някакви други сфери, намиращи се зад определена "граница". Освен това е малко странно, че тя е видяла изгрева на отвъдното слънце над украсените със скъпоценни камъни стени, ако това действително е било Небето... как трябва да се разбира това?
         
В някои нови книги се описва цяла поредица от аналогични преживявания, краткото разглеждане на които ще ни даде възможност много по-добре да разберем същината на нещата.
         
Една от книгите бе съставена наскоро от "християнски" (повечето протестантски) случаи на умирания и "следсмъртни" преживявания (Джон Майерс, "Гласове на прага на вечността", 1973). В един от описаните в книгата случаи една жена "умряла", била освободена от тялото си и отишла на някакво място, обилно залято от светлина, струяща от "прозорци на небето". "Това, което видях там, направи всички земни радости да избледнеят. исках да се присъединя към радостната детска тълпа, която пееше и лудуваше в ябълковата градина... По дърветата имаше едновременно и благоуханни цветове, и зрели червени плодове. Докато бях там и се наслаждавах на красотата, постепенно започнах да усещам Присъствието, присъствието на радостта, хармонията и съчувствието. Сърцето ми се стремеше към всичко това, за да стане част от тази красота." когато след 15-минутно състояние на "мъртвец" тя се върнала в тялото си, този, различен от нашия свят, бил за нея през останалото време на деня и целия следващ ден много по-реален от този, в който се върнала. Това преживяване е предизвикало привидна "духовна" радост, сравнима с изпитаната от мисис Малц, и също е внесло в живота на този жена ново измерение, но видяният от нея образ на "небето" е съвсем различен.
         
Ярко "следсмъртно" преживяване е имал лекарят от Вирджиния Джордж Ричи. Кратко съобщение за това е публикувано през 1963г. в "Хайдпост Мегъзин", а по-обширен вариант - във вид на книга - "Завръщане от утре". В този случай, след продължително отделяне от тялото си, обявено за мъртво, младия Джордж Ричи се върнал в стаичката, където лежало тялото му, и едва тогава разбрал, че е "мъртъв". При това стаята се изпълнила с обилна светлина, която той усещал като присъствие толкова утешително, толкова радостно и всепоглъщащо, че исках завинаги и изцяло да се отдам на съзерцанието му".  След като видял "обратния филм" на живота си, в отговор на въпроса "Как използва времето си на земята?" той видял три видения.  Първите две, изглежда, се отнасяли до "съвсем друг свят, заемащ същото пространство, което и нашата земя, и притежаващ много земни черти - улици и селска местност, университети, библиотеки, лаборатории".  "От другия свят имах само мимолетно впечатление.  Този път, както ми се стори, бяхме вече не на земята, а невероятно далече и без всякаква връзка с нея.  И тук, макар и отдалече видях град - но град (ако може изобщо да се помисли такова нещо), построен от светлина... където стените, къщите, улиците като че ли излъчваха светлина, а по тях се движеха също такива ослепително ярки същества, както и този някой, който стоеше до мен.  Това беше само мигновено видение, защото в следващия момент стените на малката стая се затвориха над мен, ослепителната светлина угасна и аз потънах в странен сън." Дотогава той нищо не бил чел за живота след смъртта, а след този случай станал активист на протестантската църква ("Гласове на прага на вечността").
         
Този потресаващ случай е станал в 1943г. и както се оказва, подобни случаи са характерни не само за "възкресенията" от последните няколко години.  Протестантският пастор Нормън Винсент Пил съобщава за редица подобни случаи и отбелязва следното: "Халюцинации, сънища, видения - не вярвам в това.  Твърде много години съм разпитвал хората, които са били на прага на "нещо" и са поглеждали от другата му страна, и те единодушно говореха за красота, светлина и мир, така, че не мога да имам каквито и да било съмнения" (Нормън Винсент Пил). В "Гласове на прага на вечността" са дадени многобройни примери от антологиите на 19 век за виденията на смъртното легло и предсмъртните преживявания и макар ни един от тях да не е толкова подробен, както някои от съвременните случаи, те дават достатъчно доказателства за значителното разпространение в онези времена на отвъдни явления и сцени, виждани от умиращите.  в тези случаи хората, които се смятали за християни и подготвени за смъртта,  имали усещането за мир, радост, светлина,виждали ангели, рай, а невярващите (в по-религиозната от днес Америка на 19 век!) често виждали бесове и ад.
         
След като установихме факта на съществуването на тези видения, трябва да се запитаме - каква е природата им?  Действително ли виждането на Небето е толкова разпространено сред тези, които умират като християни (както те разбират това), но все пак остават извън Христовата, Православна Църква?
         
В нашите разсъждения за природата и ценността на  такива случаи ще започнем с повторение на подхода към въпроса за "срещата с другите".  Ще разгледаме опита на смъртта на нехристияните, за да видим действително ли той се отличава забележимо от опита на тези, които се провъзгласяват за християни.  Ако нехристияните също обикновено виждат Небето по време на "смъртта" или след нея, то ще трябва да разглеждаме това преживяване като нещо естествено, което може да стане с всекиго, а не като нещо специфично християнско.  Книгата на Осис и Харалдсън предлага многобройни доказателства в това отношение.
         
Тези изследователи съобщават за 75 случая на "виждане на друг свят" от умиращи.  Някои разказват за невероятно красиви ливади и градини, други виждат голяма врата, трети чуват отвъдна музика.  Често тук се намесват твърде земни образи, както в случая с една американка, която заминала в прекрасната градина с такси, или с индийката, която влязла в своето "Небе", яздейки крава ("В смъртния час"), или пък с жителя на Ню Йорк, който излязъл на разкошна зелена поляна и душата му била изпълнена с "любов и щастие", а в далечината виждал зданията на Манхатън и парк с развлечения (Дейвид Уилър, "Пътешествия в отвъдното").
         
Важно е да се отбележи, че в изследванията на Осис и Харалдсън индусите виждат "Небето" толкова често, колкото и християните, но докато последните виждат "Иисус" и "ангели", то първите също така често виждат индуистки храмове и богове.  Още по- важно е, че дълбочината на религиозността на пациентите, изглежда, не оказва никакво влияние върху способността им да виждат отвъдни явления: "дълбоко религиозните хора виждаха градини, врати на Небе не по-често, отколкото по-слабо или съвсем нерелигиозните". Действително един член на индийската комунистическа партия, атеист и материалист, бил по време на смъртта си пренесен на "едно прекрасно място на тази земя..." Той чул музика, а също и някакво пеене в далечината. Когато разбрал, че е жив, той се огорчил, че трябва да напусне толкова красиво място. Друг човек направил опит да се самоубие и умирайки казал: "Аз съм на небето. Около мен има много къщи, много улици с големи дървета, а по клоните им растат особено сладки плодове и пеят птички."  Повечето от преживелите подобно нещо чувстват голяма радост, покой и готовност да приемат смъртта; рядко някой иска да се върне към живота.
         
И так, ясно е, че трябва да бъдем много внимателни при тълкуването на "виденията от Небето", които виждат умиращите и "умрелите".  Както и по-горе, обсъждайки "срещите с други" в гл. 2, така и сега ние трябва ясно да различаваме истинските благодатни видения от другия свят и просто естествените преживявания, които може би излизат от нормалната рамка на човешкия опит, но в никакъв случай не са духовни и нищо не ни казват за истинската реалност нито на рая, нито на ада от истинското християнско учение.
         
Сега ни предстои най-важната част от нашето изследване на "следсмъртния" и предсмъртния опит: намирането на измеренията му и преценяването му чрез критериите на истинското християнско учение и опит от живота след смъртта, а също и определянето на значението му за нашето време.  Още сега можем да дадем предварителна оценка на толкова разпространените видения от Небето - повечето, а може би и всички тези случаи нямат почти нищо общо с християнското виждане на Небето.  Това не са духовни, а светски видения.  Те са толкова бързи, така лесно се получават, толкова са еднакви, земни в своята образност, че не може да се прави никакво сериозно сравнение между тях и истинските християнски видения на Небето (някои от тях ще бъдат описани по-нататък).  Даже най"-духовния" момент в някои от тях - усещането за "присъствие" на Христос - още веднъж говори за духовната незрялост на тези, които го изпитват, отколкото за нещо друго. Най-скорошните случаи предизвикват чувство, близко до "комфорта" и "мира" на съвременните спиритически и петдесятнически движения, а не дълбоко благоговение, страх Божий и покаяние, което е предизвиквало у християнските светии истинското усещане за Божието присъствие; пример за това е случаят с ап. Павел по пътя за Дамаск (Деян. 9:3-9).
         
Въпреки това не бива да се съмняваме, че тези случаи са нещо необикновено; много от тях не могат да бъдат сведени до халюцинации и вероятно стават в рамките на земния живот, както го разбират обикновено, но като че ли в някаква сфера между живота и смъртта.
         
Каква е тази сфера?
       
 Сега ще се занимаем именно с този въпрос.  За да му отговорим, най-напред да се обърнем към истинските християнски свидетелства, а после, както правят д-р Моуди и другите автори - към писанията на съвременните окултисти и на други хора, които твърдят, че са посетили светове, различни от нашия.
       
 Последният източник на сведения, ако бъде разбран правилно, дава удивително потвърждение на християнската истина.
         
Като начало да се запитаме - какво е това царство, в което попада душата веднага след смъртта, според християнското учение?

                                                  
                                      Глава  пета
               Въздушното царство на духовете

               За да разберем в каква област влиза душата след смъртта, трябва да я разгледаме в пълния контекст на човешката природа.  Нужно е да си изясним природата на човека преди падението му и промените, станали след падението, особено в способността на човек да влиза в контакт с духовните същества.
       
 Може би най-ясното православно изложение на тези въпроси може да се намери в книгата на епископ Игнатий (Брянчанинов), която вече цитирахме, разглеждайки православното учение за ангелите (т. ІІІ от събраните му съчинения).  Една от главите на тази книга Владика Игнатий е посветил на изследването на "сетивното възприятие на духовете", т.е. на ангелските и бесовските явявания на пората.  Тук ще цитираме тази глава, която излага православното светоотеческо учение, ясно и точно предадено от един от най-великите православни отци на нашето време. (Подзаглавията са на автора.)

                         
                     Първоначалната природа на човека

          Преди падението тялото му е било безсмъртно, лишено от недъзи, без сегашната му груба вещественост и тежест, без греховните и плътски усещания, които сага са естествени за него (проповеди на Макарий Велики, слово 4).  Сетивата му са били несравнимо по-съвършени, действието им - несравнимо по-обширно, напълно свободно.  Облечен в такова тяло, с такива сетивни органи, човекът е бил способен да вижда осезателно духовете, към които е принадлежала душата му; бил е способен да общува с тях, имал е такова Богопознание и общение с Бога, които го сродявали със светите духове.  Святото тяло на човека не е било препятствие за това, не е отделяло човека от света на духовете.  Човекът, облечен в тяло, бил способен да живее в рая, където днес могат да пребивават само светиите, и то само с душите си, и където ще се възнесат и телата на светиите при възкресението им.

Тогава тези тела ще оставят в гробовете грубостта, придобита при падението; тогава те ще станат духовни, даже духове, според думите на Макарий Велики (слово 6, гл. 13), ще проявят свойствата си, дадени им при сътворението.  Съществува обаче разлика в ефирността между тялото на човека в рая преди падението и тялото му на небето след възкресението.  Вж. Слово 45, гл. 5, от Симеон Нови (бел автора).  Тогава човеците отново ще се присъединят към рода на светите духове и ще влязат в открито общуване с тях.  Пример за тяло, което е било едновременно и дух, виждаме в тялото на нашия Господ Иисус Христос след възкресението Му."

                
                                 Падението на човека
   
          С падението се изменило и тялото, и душата на човека.  В собствен смисъл падението било за тях и смърт.  Видимата, наричана от нас смърт всъщност е само разделяне на душата от тялото, преди това вече умъртвени поради отдръпването от тях на истинския живот, Бога.  Ние се раждаме вече убити от вечната смърт!  Ние не чувстваме, че сме убити, както и на всички мъртъвци е свойствено да не чувстват смъртта си!  Недъзите на нашето тяло, неговата зависимост от враждебното влияние на различни вещества от материалния свят, грубостта му - всичко това е следствие от падението му.  По същата причина тялото ни е попаднало в рода на животинските тела; то съществува чрез живота на падналото естество. То служи за тъмница и гроб на душата. Силни са тук употребените думи! но дори и те недостатъчно изразяват сгромолясването на тялото ни от духовната висота до плътското състояние. Нужно е самоочистване чрез дълбоко покаяние, за да се получи представа за бедственото състояние на тялото ни, За неговата умъртвеност поради отдалечаването му от Бога. В това състояние на умъртвеност понеже са крайно груби и веществени, телесните сетива са неспособни да общуват с духовете, не ги виждат, не ги чуват и усещат.
         
По същия начин и изхабената секира не може вече да се употребява по предназначение. Светите духове се отдръпнали от общуването с човеците, като с недостойни за такова общуване; падналите духове, които увлекли и нас в падението си, се смесили с нас и за да ни държат по-лесно в плен, стараят се да направят и себе си, и веригите си незабележими за нас. Ако и да ни се откриват, то го правят, за да укрепят властта си над нас. Всички ние, които сме в робство за греха, трябва да знаем, че общуването със светите Ангели не е присъщо за нас поради отдалечаването ни от тях при падението; че по същата причина ни е присъщо общуването с отхвърлените духове, към чийто род принадлежи душата ни; на тези, които за сетивата ни изглеждат човеци, но пребивават в греховност и падение, са демони, но не и светли Ангели. "Осквернената душа - казва свети Исаак Сирин - не влиза в чистото царство и не се уподобява на светите духове" (Слово 74). Светите Ангели се явяват на светите човеци, възстановили общуването си с Бога и с тях чрез свят живот. В редки случаи обаче, за някои особени цели на Бога св. Ангели се явяват на грешници и даже  на животни, както отбелязва по-нататък еп. Игнатий (бел. на автора).
       
 "Макар демоните, когато се явят на хората, най- често да приемат вида на светли Ангели, за да ги заблудят най-лесно, макар понякога да се стараят да ги убедят, че са човешки души, а не бесове, макар понякога и да предсказват бъдещето и макар да откриват тайни, не бива обаче никак да им се доверяваме. При тях истината е смесена с лъжа и се употребява от време на време само за по-лесно прелъстяване Сатаната се преобразява в ангел, ако и служителите му се преобразяват като служители на правдата, е казал светият апостол Павел (2 Кор. 11:14-15) (т. ІІІ, 7-9).
       
 "Общото правило за всички човеци се състои в това - никак да не се доверяват на духовете, когато се явяват в сетивен вид, да не се влиза в разговор с тях, да не им обръщат никакво внимание, да смятат явяването им за много голямо и опасно изкушение. По време на това изкушение мислите и сърцето трябва да бъдат устремени към Бога с молитва за помилване и избавление от изкушението. Желанието да се видят духове, любопитството да се научи нещо за тях и от тях е признак на огромно безразсъдство и пълно непознаване на нравствените предания, правилата за поведение на Православната Църква.
       
 Знания за духовете се получават съвсем не така, както предполага неопитният и непредпазлив изследовател. Откритото общуване с духовете за неопитния е голямо нещастие или извор на големи нещастия.
       
 Боговдъхновеният писател на книга Битие казва, че след падението на първите хора - Богове, като произнесъл присъдата им, още преди да ги изгони от рая, направи Господ Бог на Адама и жена му кожени дрехи, с които ги облече (Бит. 3:21). "Кожените дрехи", според тълкуванието на светите отци (св. Йоан Дамаскин, "Точно изложение на православната вяра", кн. 3, гл. 1) означават нашата груба плът, която при падението се изменила - изгубила ефирността и духовността си и получила сегашната си вещественост. Макар първоначалната причина за промяната да е било падението, но самата промяна е станала под влиянието на Всемогъщия Творец, по неизказаната Му милост към нас, за наше най-голямо добро.

Сред многото полезни за нас последствия, които са резултат от днешното състояние на телата ни, трябва да посочим и това, че поради снизходително допуснатата груба вещественост на тялото ни, ние сме станали неспособни да виждаме сетивно духовете, в чиято власт сме изпаднали. Божията премъдрост и благост са сложили преграда между човеците, свалени във властта на земните управници, отделят с тъмнична стена злодеите от човешкото общество, за да не вредят те произволно на това общество и да не развращават другите човеци (св. Йоан Касиан, Беседа 8, гл. 12). Падналите духове действат на хората, като пораждат в тях греховни помисли и усещания; до сетивно виждане на духовете стигат твърде малко човеци (стр. 11-12).
         
Душата, облечена в тяло, изолирана и отделена чрез него от света на духовете, постепенно се самообразова, като изучава закона Божий, или, което е едно и също, чрез изучаване на християнството, и придобива способността да различава доброто от злото. Тогава тя получава дара на духовното зрение и - ако това съответства на целите на Бога, който я ръководи - на сетивното им виждане, защото измамата и съблазънта вече са много по-малко опасни за нея, а опитността и знанието са полезни. При отделяне на душата от тялото при видимата смърт ние отново влизаме в рода и обществото на духовете. От това се вижда, че за благополучно влизане в  света на духовете е нужно навреме да се просветим с Божиите закони и че именно за това просвещение ни е  дадено известно време, определено на всеки човек, за да  странства по земята. Това странстване се нарича земен живот.

                                   
                              Отваряне на сетивата
   
          Човеците стават способни да виждат духовете при известно изменение на сетивата, което се извършва по незабележим и необясним за човека начин. Той забелязва в себе си само това, че внезапно е започнал да вижда неща, които досега не е виждал и които са невидими за другите хора, да чува това, което досега не е чувал. За изпиталите върху себе си такова изменение на сетивата то е съвсем просто и естествено, макар и необяснимо и за този, който го изпитва, и за другите; за неизпиталите го то е странно и неразбираемо. По същия начин всички знаят, че хората могат да потъват в сън, но що за явление е сънят, как така незабелязано за себе си минаваме от състояние на бодрост в сънно и безсъзнателно състояние - за нас това остава тайна. Промяната на сетивата, при която човек влиза в сетивно общуване със съществата от невидимия свят, в Свещеното Писание се нарича отваряне на сетивата. И отвори Господ - казва Писанието - очите на Валаама, и той видя Ангела Господен, застанал на пътя с гол меч в ръка (Числ. 22:31). Обкръжения от враговете пророк Елисей, за да успокои изплашения си слуга, се молеше и думаше: Господи! Отвори му очите да види. И Господ отвори очите на слугата, и той видя, и ето, цялата планина пълна с коне и огнени колесници около Елисея (4 Царс. 17) (вж. също и Лк. 24:16-31).
       
 От тия места на Свещеното Писание, в което се разказва за праведниците, става ясно, че телесните сетива са нещо като врати и входове към вътрешната стаичка, където пребивава душата. Че тези врати се отварят и затварят по Божие повеление. Премъдро и милосърдно тези врати остават постоянно заключени у падналите човеци, за да не нахлуят в нас и да ни погубят заклетите ни врагове - падналите духове. Тази предпазна мярка е нужна още повече затова, защото след падението ние се намираме в света на падналите духове, заобиколени сме от тях и сме техни роби. Като нямат възможност да влязат в нас, те ни напомнят за себе си отвън, като ни причиняват разни греховни помисли и мечти или привличат лековерната душа към общуване със себе си. Не е позволено на човека да отхвърля Божието покровителство и със собствени сили, по Божие допущение, но не и по Божия воля, да отваря сетивата си и да влиза в открито общуване с духовете, но и това се случва.

Очевидно е, че със собствени сили може да се постигне общуване само с падналите духове. Не е присъщо на светите Ангели да вземат участие в нещо, несъгласно с Божията воля, неблагоугодно на Бога. Какво привлича човеците към влизане в открито общуване с духовете? Лекомислените и непознаващите християнството на дело могат да се увлекат от любопитство, незнание, неверие, без да разбират, че встъпването в такова общуване може да им донесе огромна вреда" (стр. 13-15).
         
Мисълта, че в сетивното виждане на духовете има нещо особено важно, е погрешна. Без духовно зрение сетивното не ни дава правилна, а само повърхностна представа за духовете и може много лесно да не създаде съвсем неверни схващания за тях, каквито именно получават неопитните и заразените от тщеславие и самоувереност. Духовно виждане на духовете постигат  единствено истинските християни, а за сетивно най-способни са хората с най-порочен живот... Много малко от хората имат тази способност по естествена даденост, т.е. по медиумична дарба, която може да се наследява (бел. на автора), или им се явяват по повод на някакво особено обстоятелство в живота им. В последните два случая човек не подлежи на порицание, но трябва да употреби всички усилия, за да излезе от това положение, което е твърде опасно.

В наше време мнозина си позволяват да влизат в общуване с падналите духове чрез магнетизъм и спиритизъм, при което тези духове обикновено се явяват във вид на светли ангели, съблазняват и мамят с различни интересни приказки, като смесват истината с лъжа, и винаги причиняват извънредно душевно и даже умствено разстройство (стр. 19).
       
 Да не мислят високо за себе си тези, които сетивно са видели духове, дори на свети Ангели - само по себе си това виждане ни най-малко не е доказателство за достойнството на виделите ги хора - на това са способни не само порочните човеци, но и най-безсловесните животни (Числ. 22:23, стр. 21).


                        Опасността от контакта с духове

          Виждането на духове с плътските очи винаги носи по-голяма или по-малка вреда на тези човеци, които нямат духовно зрение. Тук, на земята, образите на истината са смесени с образите на лъжата (св. Исаак Сирин, Слово 2), както в страната, в която е смесено доброто със злото, където са изгонени падналите ангели и човеци (стр. 23).
       
 "Виждащият духове сетивно може лесно да бъде излъган за своя вреда и гибел. Ако той, виждайки духове, прояви доверие към тях или бъде лековерен, непременно ще бъде измамен, увлечен, дамгосан с неразбираемия за неопитните печат на съблазънта, с печата на страшната повреда на неговия дух, при което често се губи възможността за поправяне и спасение. Това се е случило с много, твърде много хора - не само с езичниците, чиито жреци в голямата си част са били в общение с демоните; не само с мнозина от християните, непознаващи тайните на християнството и поради някакви обстоятелства влезли в общение с духовете - Случвало се е на много от подвижниците и монасите, непритежаващи духовно зрение и видели духове сетивно.
       
 Правилно, законно влизане в света на духовете може да ни даде само и единствено християнското подвижничество. Всички други средства са незаконни и трябва да се отхвърлят като непотребни и гибелни. Само Бог довежда до виждане на духовете истинския Христов подвижник. Под Божието ръководство се различават призраците на истината, в които се облича лъжата, от самата истина, дарува се на подвижника най-напред духовно зрение за духовете, а после някои подвижници получават и сетивно зрение за тях, чрез което се попълват знанията, получени от духовното" (стр. 24).


                                    Някои практически съвети

          Владика Игнатий извлича от разсъжденията на св. Антоний в житието му, написано от св. Атанасий (то вече бе споменато като основен източник на познания за делата на бесовете), практически съвети за християнските подвижници относно необходимото поведение при сетивно възприемане на духове, ако това се случи на някого.  Тези съвети имат огромно значение за всички, които желаят да водят истински духовен християнски живот в наши дни, когато (по причини, които ще се опитаме да обясним по-нататък) сетивното възприемане на духовете е станало много по-разпространено отпреди.   Св. Антоний учи:
         
" И следното трябва да знаете заради вашата безопасност.  Ако ви се яви някакво видение.  Не позволявайте да ви овладее страх, но каквото и да е това видение, смело му задай най-напред въпроса:  кой си ти и откъде си?  Ако това е явяване на светии, те ще те успокоят и ще превърнат страха ти в радост.  Ако пък явлението е дяволско, щом срещне в душата ти твърдост, то веднага ще се разколебае, защото въпросът "Кой си ти и откъде си?" е признак на безстрашна душа.  Като задал този въпрос, Иисус Навин (Нав. 5:13) се уверил в истината, а врагът не могъл да се скрие от Даниил" (Дан. 10:20, стр. 43-44).
         
Като разказва как даже св. Симеон Стълпник веднъж едва не бил измамен от беса, който му се явил като ангел на огнена колесница (Жития на светиите, 1 септ.), еп. Игнатий предупреждава съвременните православни християни: "Ако светиите са се намирали в такава опасност да бъдат излъгани от лукавите духове, то за нас тази опасност е още по-страшна.  Ако светиите не винаги са разпознавали демоните, явяващи се във вид на светии и на Самия Христос, то как е възможно да мислим за себе си, че безпогрешно ще ги разпознаем?  Единственото средство за спасение от духовете се състои в това - решително да се отказваме от виждането им и общуването с тях, като признаваме неспособността си за такова виждане и общуване.
         
Светите наставници на християнското подвижничество... заповядват на благочестивите подвижници да не се доверяват на никакъв образ или видение, ако те внезапно се появят, да не влизат в разговор с тях, да не им обръщат внимание.  Те заповядват при такива явявания да се запазваме с кръстното знамение, да затваряме очи и решително съзнавайки своето недостойнство и неспособност да виждаме свети духове, да се молим на Бога да ни опази от всички козни и съблазни, със злобно лукавство заложени около хората от духовете н злобата, заразени от неизлечима омраза и завист към човеците" (стр. 45-46).
       
 По-нататък еп. Игнатий цитира преп. Григорий Синайски:   "Ако видиш нещо с плътските си очи или в ума си, вън или вътре в себе си, нищо не приемай, било то образа на Христа или на Ангел, или на някой Светия, или пък умът ти възмечтае или си въобрази светлина - защото и на самия ум е присъща по природа мечтателност, и той лесно създава образи, каквито желае - нещо обикновено при хората, които не внимават строго за себе си и с това си причиняват вреда..." (Последна от твърде полезните глави. Добр. т. 1, стр. 48).


                                              Заключение

          В заключение еп. Игнатий учи:  "Единствено правилният начин да се влезе в света на духовете е християнското подвижничество.  Единственият правилен път до сетивното виждане на духовете е християнското преуспяване и съвършенство" (с. 53).
         
"Когато ни дойде времето, определено от единия Бог и известно на единия Бог, ние непременно ще влезем в света на духовете.  За всеки от нас това време е близо!  Да ни даде всеблагият Бог така да прекараме земния си живот, че още в него да прекратим общуването си с падналите духове и да влезем в общение със светите духове, та на това основание, след като се освободим от тялото си, да бъдем причислени към светите, а не към отхвърлените духове" (стр. 67).
       
 Това поучение на еп. Игнатий (Брянчанинов), съставено преди сто години, напълно би могло да се напише и днес - толкова точно предава духовните изкушения на нашето време, когато "вратите на възприятието" (използвайки фразата, употребена от един експериментатор в тази област - Олдъс Хъксли) са отворени така широко, както не е могло и да се мечтае във времето на еп. Игнатий.
       
 Надали е нужно да се коментират тези думи.  Внимателният читател може би вече е започнал да ги прилага към "следсмъртните" състояния, описани на страниците на тази книга, и така е започнал да разбира опасността от тези опити, заплашваща човешката душа.  Запознатият с това православно учение не може да не гледа с изумление и ужас лекотата, с която съвременните "християни" се доверяват на виденията и явяванията, които стават все по-разпространени.  Причината за тази доверчивост е ясна - римокатолицизмът и протестантството, много векове след откъсването си от православното учение и практика на духовния живот, са изгубили всяка способност за ясно разпознаване в царството на духовете, станали са напълно чужди на най същественото християнско качество - недоверието към собствените "добри мисли и чувства".  В резултат от това "духовните" преживявания и явявания на духове днес може би са по- разпространени от всяко друго време на християнската ера, а лековерното човечество е готово да приеме теорията за "новия век" на духовни чудеса или "новото излияние на Духа Свити", за да обясни този факт.  Човечеството дотолкова е обедняло духовно, считайки себе си за "християнско" даже когато са готови за века на бесовските "чудеса",  че това се явява едно от знаменията на последните времена (Апок. 16:14).
         
Трябва да се добави, че самите православни християни, притежаващи на теория истинското християнско учение, рядко осъзнават това и често пъти се поддават на измама толкова лесно, колкото и неправославните.  Дошло е времето тези, на които това учение принадлежи по право от рождението им, да се върнат към него!
         
Тези, които сега описват "следсмъртните" си преживявания, показват, че точно така се доверяват на опита си, както и всеки объркан човек в миналото;  в цялата съвременна литература по този въпрос има извънредно малко случаи, в които сериозно се задава въпросът:  не би ли могло поне част от преживяното да е от дявола?  Православният читател, разбира се, ще зададе този въпрос и ще се опита да разбере тези случаи в светлината на духовното учение на православните отци и светии.
       
 Сега трябва да продължим по-нататък и да видим какво конкретно се случва с душата, когато тя напуска тялото след смъртта и влиза в света на духовете.


                                       

2 коментара:

 1. Като разказва как даже св. Симеон Стълпник веднъж едва не бил измамен от беса, който му се явил като ангел на огнена колесница (Жития на светиите, 1 септ.), еп. Игнатий предупреждава съвременните православни християни: "Ако светиите са се намирали в такава опасност да бъдат излъгани от лукавите духове, то за нас тази опасност е още по-страшна. Ако светиите не винаги са разпознавали демоните, явяващи се във вид на светии и на Самия Христос, то как е възможно да мислим за себе си, че безпогрешно ще ги разпознаем? Единственото средство за спасение от духовете се състои в това - решително да се отказваме от виждането им и общуването с тях, като признаваме неспособността си, недостойнството си поради неочистването от греховете си, за такова виждане и общуване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бесовете се явяват само на онези християни, които искрено се борят със собствената си страстна природа и особено на онези, които са се отделили от света за да угодят на Бога. Сиреч тук светите отци говорят за явяването на бесовете в реалният живот на праведниците, а не за явяването на бесовете като изпитатели на починалият човек, когато вече не може да промени греховната си същност. :)

   Учението за митарствата няма нищо общо с Православието, просто поредото гностическо наследство в църквата ни, което трябва да бъде изкоренено и забравено. :)

   Изтриване