вторник, 4 февруари 2014 г.

Бог върши чудеса в своите светии

  св. Макарий Египетски
                                                              50
          Кой заключи небесните врати? Илия или Бог, Който беше в него и Който заповяда дъжда? Мисля, че Владетелят на небето тогава Сам седна на престол в душата на Илия, и Божието слово чрез Илииния език запрети на дъжда да слиза на земята; а когато той отново каза дума, се отвориха небесните врати и падна дъжд. Както и Мойсей хвърли жезъла - и той се превърна в змия; и отново каза дума - тя се превърна в жезъл. Той взе пепелта от пещта, разпръсна я - и излязоха гнойни струпеи.