събота, 3 август 2013 г.

Тревогата на светите отци


        Дали поради краткия земен живот или по човешка слабост ние, хората, още от древни времена сме склонни да идеализираме събития и личности от миналото. Същевременно на настоящето гледаме скептично, а от бъдещето направо се ужасяваме. По силата на този факт и погледът върху историята - както в ретропспективен план, така и в прогнозите за бъдещето - често пъти се оказва пресилено драматичен.