вторник, 11 март 2014 г.

За милостта и за съда

  св. Василий Велики
                                                              25
          В света, който е забравил Бога, братя надделява несправедливостта към ближния и безчовечността към слабите, както и божественият апостол казва: А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум - да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба; пълни със завист, убийство, разпри, измама, злонравие; бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретателни на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви (\Рим. 1:28-31).

вторник, 4 февруари 2014 г.

Бог върши чудеса в своите светии

  св. Макарий Египетски
                                                              50
          Кой заключи небесните врати? Илия или Бог, Който беше в него и Който заповяда дъжда? Мисля, че Владетелят на небето тогава Сам седна на престол в душата на Илия, и Божието слово чрез Илииния език запрети на дъжда да слиза на земята; а когато той отново каза дума, се отвориха небесните врати и падна дъжд. Както и Мойсей хвърли жезъла - и той се превърна в змия; и отново каза дума - тя се превърна в жезъл. Той взе пепелта от пещта, разпръсна я - и излязоха гнойни струпеи.

вторник, 28 януари 2014 г.

За любовта към света


     Св. Исаак Сирин
                                                            35
          Истинно е словото, казано от Господа, че за човека е невъзможно с любовта към света да придобие любов към Бога и няма възможност при общение със света да влезе в общение с Бога, и с грижи за света да има грижа за Бога. Веднага щом оставим Божието поради тщеславие или нерядко поради недостиг на потребното за тялото, мнозина от нас се отклоняват в други посоки. Някои са изявили съгласие да се трудят за небесното царство и не помнят обещанието,

понеделник, 13 януари 2014 г.

В деня на съда Бог ще осъди като грешници онези, които не търсят да приемат Божията благодат.

   2. Силата на греха е непонятна.
  3. Христос използва членовете на християните като оръдия.

   св. Симеон Нови Богослов
                                                               36
          На човешкото естество е свойствено да греши, защото откакто Адам пристъпи Божията заповед, това естество стана немощно и не може да не греши. (То е немощно, защото не е облечено свише в умната сила на Светия Дух, която се нарича благодат на нашия Господ Иисус Христос; нарича се благодат, защото се дава на човека за вяра, а не за добри дела).