четвъртък, 26 февруари 2015 г.

1) В началото Бог не е създал човека немощен, така че той да съгреши по немощ, както греши сега.

  2) Едно е грехът на Адам, а друго са греховете, с които
      грешим ние днес.
  3) Какво ни е дарувано от Христа и що е грях?
  4) Бог заради това стана човек, за да унищожи делата на
      дявола.


        св. Симеон Нови Богослов

                                                            10
    1.  Разсъждавайки за греха на Адам, когато се намирал в слава и райско наслаждение, никой не ще установи, че той е бил извършен по необходимост или поради немощ, или поради някаква благословена причина, а единствено поради презрение към Божията заповед, поради неблагодарността и отстъпничеството на Адам, които той проявил в отношението си към Бога, своя Създател.  Впрочем, Бог му е дал възможност да се покае, за да намери прошка,

вторник, 17 февруари 2015 г.

В неделя сиропусна


    св. Теофан Затворник

       Помни прочее, откъде си паднал...  Така говори Господ на Ангела на Ефеската църква в откровението на Иоана Богослова.  Но помни нелекомислено и равнодушно, а така, че да намериш в това подбуда към покаяние и възвръщане към предишните добри дела.  Помни прочее, откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела (Откр. 2:5).  Ето, тази заповед би трябвало да се внушава непрекъснато на всеки човек и на цялото паднало човечество.  Спомняйки си първоначалното блаженство на прародителите