петък, 9 август 2019 г.

Трябва да укоряваме повече себе си, а не ближния

      авва Доротей

     Братя, нека видим на какво се дължи това, че понякога някой, като чуе оскърбителна дума, не обръща внимание и понася обидата без смущение, като че ли изобщо нищо не е чул а друг път, щом чуе подобна дума, изпада в смущение.  Коя е причината за това различие?  И една ли е причината за това различие, или много?