петък, 30 януари 2015 г.

Утешение на болен


       св Василий Велики
                                                              26
       Човешкият живот е кратък, кратките радости на многотрудното житие - паяжина, външният житейски блясък - сън.  Но покоят на праведните е много блажен; упокоението на небесата е безкрайно.  Наистина, това са дарове на безсмъртния Щедролюбец!  Защото на Този, Чието естество е неизменяемо, и даването Му е несвършващо.  Затова тукашната борба на праведните е временна; а победата и тамошните награди са вечни.

понеделник, 26 януари 2015 г.

За това, че духовните хора подлежат на изкушенията и скърбите, произтичащи от първия грях


      св. Макарий Египетски
                                                               16

       Създателят е сътворил всички разумни същности, разбирам - ангелите, душите и демоните - чисти и твърде прости. А това, че някои от тях са се обърнали към злото, е станало поради собствения им произвол; защото те по своя собствена воля са се отклонили от достойния помисъл.  а ако кажем, че Създателят ги е сътворил зли, то ще наречем неправеден съдия Бога, Който изпраща сатаната в огъня.  Но има еретици, които твърдят, че веществото е безначално, и че то е корен, коренна сила и е равносилно на Бога.

неделя, 18 януари 2015 г.

Защо боледуват малките деца

             
                                                 ВЪВЕДЕНИЕ

          "Здравето е дар Божи", - казвал преподобния Серафим (Саровски Чудотворец). Но този дар не винаги е полезен. Както и всяко страдание, болестта има силата да ни очиства от душевната сквернота, да заглажда нашите грехове, да смирява и смекчава душата ни, заставяни да се опомняме, да съзнаваме своята немощ и да си спомняме за Бога

понеделник, 12 януари 2015 г.

      За свободата да богохулстваш
         свещ. Божидар Главев


         Убийството на журналистите от Шарли Ебдо и особено интерпретацията на станалото от средствата за масова информация и политиците по света и у нас ни поставя като християни пред една много сериозна морално-духовна дилема. Посочват ни врага - ислямските фундаменталисти, посочват ни и неговите жертви - журналистите от френския сатиричен седмичник Шарли Ебдо. Указват ни и съответния "правилен" модел на поведение - осъждане на терористите и солидарност с жертвите.

Изправени пред такава тежка дилема от нас не се очаква...

                                                                                                    budiveren.com