събота, 15 септември 2012 г.

Душата след смъртта 4


Йеромонах Серафим (Роуз)

                                             Приложение І

           Православното учение на Св. Марк Ефески за
                  състоянието на душата след смъртта

                       Мнозина - даже измежду самите православни християни - често не разбират както трябва православното учение за състоянието на душата след смъртта; сравнително неотдавна възникналото пък учение за "чистилището" води до още по-голяма бъркотия в умовете на хората. Православното учение само по себе си в никакъв случай не е двусмислено, нито неточно. Може би най-ясното му изложение се намира в писанията на св. Марк Ефески, представени на Флорентинския Събор от 1436 година, писания, съставени именно с цел да се даде отговор на латинското учение за "чистилището".

петък, 14 септември 2012 г.

Душата след смъртта 3


       Йеромонах Серафим (Роуз)


                                                    Глава девета

 Смисълът на съвременните преживявания
                                  "след смъртта"

                              "...ако Мойсея и пророците не слушат, то
                              и да възкръсне някой от мъртвите ,нама
                              да се убедят."
                                                                                (Лк. 16:31)

            Какво доказват съвременните преживявания?

                   Видяхме, че толкова бурно обсъжданите днес преживявания "след смъртта" и "извън тялото" изобщо не приличат на истинските преживявания от другия свят, които в продължение на векове са имали богоугодни мъже и жени. Нещо повече - през последните години съвременните преживявания получиха такава популярност и станаха толкова "модни, на затова, че са действително "нови" (има цели аналогии на подобна опитност в Англия и Америка през 19 век) или пък че в наше време такива преживявания се случват по-често, на главно защото умонастроенията в западния свят и особено в Америка са "готови" за това. Този обществен интерес представлява част от повсеместната реакция по отношение на материализма и неверието на 20 век, признак на по-широк интерес към религията. Естествен е въпросът: какво би могло да бъде значението на този нов "религиозен" интерес?

четвъртък, 13 септември 2012 г.

Душата след смъртта 2

         Йеромонах Серафим (Роуз)             
                                             
                                       
                                        Глава шеста
                                
                Въздушните Митарства

        

          В този паднал свят местообитанието на бесовете, където душите на новопредставените се срещат с тях, е въздухът.  Владика Игнатий описва по-нататък това царство, което трябва да се разбира добре, за да може напълно да се обяснят съвременните "следсмъртни" преживявания.
          "Словото Божие и съдействащият му Дух ни откриват посредством своите избрани съсъди, че пространството между небето и земята, цялата видима за нас лазурна бездна от въздух, поднибието - това е жилището на падналите ангели, свалени от небето...

сряда, 12 септември 2012 г.

Душата след смъртта 1- Йеромонах Серафим Роуз

      Йеромонах Серафим (Роуз)                                   
                                              
                                                   ГЛАВА  ПЪРВА                                                                                                                              
           Някои аспекти на съвременния образ
       
           Съвсем неочаквано въпросът за задгробния живот завоюва на Запад широка популярност. В частност, през последните две години се появиха редица книги, чиято цел е описването на "следсмъртния" опит.  Те или са написани от известни учени и лекари, или са получили пълното им одобрение.  Един от тях, световно известният лекар и "експерт" по проблемите на смъртта и умирането Елизабет Кублер-Рос, смята, че тези изследвания на следсмъртните преживявания "ще просветят мнозина и ще потвърдят това, което, на което са ни учили две хиляди години - че след смъртта има живот".

четвъртък, 6 септември 2012 г.

Душеполезно слово


  св. Ефрем Сирин

                                                              118
          Не губи цялото време на своя живот в грижа за тялото си, но когато тялото е гладно и търси храна, помисли, че и душата има нужда от свойствена за нея храна, и умира, както и тялото, ако не приеме телесна храна, защото човекът е двусъставен, състои се от душа и тяло. Затова Иисус е казъл:  ти си управител на дома, давай на душата, което е присъщо на нея, не храни само тялото, но и душата не оставяй лишена и гладна.