вторник, 28 януари 2014 г.

За любовта към света


     Св. Исаак Сирин
                                                            35
          Истинно е словото, казано от Господа, че за човека е невъзможно с любовта към света да придобие любов към Бога и няма възможност при общение със света да влезе в общение с Бога, и с грижи за света да има грижа за Бога. Веднага щом оставим Божието поради тщеславие или нерядко поради недостиг на потребното за тялото, мнозина от нас се отклоняват в други посоки. Някои са изявили съгласие да се трудят за небесното царство и не помнят обещанието,

понеделник, 13 януари 2014 г.

В деня на съда Бог ще осъди като грешници онези, които не търсят да приемат Божията благодат.

   2. Силата на греха е непонятна.
  3. Христос използва членовете на християните като оръдия.

   св. Симеон Нови Богослов
                                                               36
          На човешкото естество е свойствено да греши, защото откакто Адам пристъпи Божията заповед, това естество стана немощно и не може да не греши. (То е немощно, защото не е облечено свише в умната сила на Светия Дух, която се нарича благодат на нашия Господ Иисус Христос; нарича се благодат, защото се дава на човека за вяра, а не за добри дела).