петък, 24 февруари 2012 г.

За избягване на книгите съдържащи в себе си лъжеучение

св. Игнатий Брянчанинов

          Отново ти принасям, верни сине на Източната Църква, словото на искрен, добър съвет. Това слово не е мое: то принадлежи на светите Отци. Оттук са всички мой съвети.
         Пази ума и сърцето си от лъжливо учение. Не беседвай за християнството с хора, заразени с лъжливи мисли; не чети книги за християнството, написани от лъжеучители.
          Истината е там, където е Светият Дух: Той е Дух на Истината. Лъжата се съпътства и подкрепя от духа на дявола, който е лъжа и баща на лъжата.

понеделник, 20 февруари 2012 г.

За четенето на светите Отци

св. Игнатий Брянчанинов

          Беседата и обществото на ближните силно въздействат върху човека. Беседата и познанството с учения предават много научни знания, с поета - много възвишени мисли и чувства, с пътешественика - много познания за страните, за нравите и народните обичаи. Очевидно е, че беседата и познанството със светиите предават святост. С преподобните ще бъдеш преподобен, с невинния мъж ще бъдеш невинен, с избрания ще бъдеш избран (Пс. 17:26, 27 - слав.).

понеделник, 6 февруари 2012 г.

За четенето на Евангелието

   св. Игнатий Брянчанинов

          При четенето на Евангелието не търси наслаждения, не търси възторзи, не търси блестящи мисли: търси безпогрешното виждане на святата Истина.
          Не се задоволявай само с безплодното четене на Евангелието; стреми се да изпълняваш неговите заповеди, чети го чрез делата. Това е книгата на живота, и трябва да се чете чрез живота.