вторник, 24 януари 2012 г.

За внушенията на дявола, ненавистника на доброто

   св. Ефрем Сирин
                                                           117
          Чуйте, отци и братя, врагът често подбужда човека, говорейки: "Ти си още млад, удовлетвори своите желания. Виж колко много са тези, които са се наслаждавали в света и не са лишени от вечните блага. Ти си още млад - яж, пий, весели се с благата на този свят, на старини ще се покаеш. И за какво искаш от такава възраст да изнуряваш своето тяло"? После идва старостта и коварния привежда изречения от Свещеното Писание, като казва: "Въздишаш, човече, съмняваш се в Божието милосърдие, и си мислиш, че Бог е немилостив.
А Божието Писание проповядва, Че Бог е милостив и човеколюбив. Какво, нима не знае Той, че ти си слаб и немощен старец? Известно Му е, че ти не можеш нито да постиш, нито да прекарваш нощите в бдения, нито да спиш на голата земя. Ти не си ли слушал какво казва Той в Евангелието, че служещите Му от ранна, и от средна възраст, също така и старците, получават равна награда? Защото Той е казал в Евангелието, че дошлите в първия, и в третия, и в шестия, и в деветия, и в единадесетия час са получили еднаква награда. Ето и пророк Давид е пророчествал: Благословил е малки и големи (Пс. 113:21 - слав.). Такива неща говори врагът на знаещите Писанието, за да не им даде нито в старостта, нито в младостта да оплакват своите грехове. А на неуките хора, като им подава меча на отчаянието, казва: "На какво разчиташ, човече? За какво сам себе си лъжеш, казвайки, че Бог е Бог на каещите се? Ти си блудник, прелюбодеец и хищник, ти си убивал, крал, лъгал, нарушавал клетва, каква ти е надеждата за спасение? Ти си погинал, затова удовлетворявай своите желания, ти си изгубил бъдещето, не се лишавай от настоящето."
          Такива са думите на дявола, но противно на него е словото Христово: "Ти си погинал, но можеш да се спасиш, бил си блудник, но можеш да станеш целомъдрен." На въпроса на Петър, колко пъти може да се прощават греховете на каещия се брат, Христос отговорил: седемдесет пъти по седем (Мат. 18:22), като това означава, че прощение може да се получи винаги, до неопределено число пъти. Човек в каквото бъде застигнат при края - в добро ли, в лошо ли, в това ще бъде съден. Спомни си, брате, как са се спасявали грешниците и не се отчайвай. Представи си блажения Манасия, блудницата, митаря, разбойника, блудния син и ще избегнеш вражеската прелест. Когато дяволът ти каже: "удовлетвори своите желания", ти му кажи: "има ли някаква полза от нечистите удоволствия, напротив, няма ли те да ми донесат вечния огън?" А когато започне да ти показва Божието човеколюбие, му кажи: "Сам зная, че Бог е милостив и човеколюбив, но зная също, че Той е и праведен съдия, известно ми е , че теб и отхвърлените с тебе Той не е пощадил, но е осъдил на вечен огън." И ако ти каже: "аз съм безплътен и не съм натоварен с немощи, затова Бог не ме е пощадил, но тебе пощади", то отговори му: "Защо не е пощадил Адам, Ева, Каин, живелите по времето на потопа, и содомляните, и дори Своя ученик? А ако не е пощадил Своя собствен ученик, то защо да пощади мене? Иди далеч от мене, отстъпнико, оставил небето"! Като кажеш това, запечатай себе си с кръстния знак и врагът ще избяга от тебе.
          Да не слушаме, братя мои, врага, който ни дава лоши съвети за наша погибел, но да вярваме, че има съд и въздаяние за всяко дело, слово, мисъл, движение, представа. Като знаем всичко това, да приведем себе си в безопасност, та в деня на страшния съд противниците ни да не могат да кажат за нас нещо лошо и ние да намерим за себе си покой с боящите се от Господа. Заедно с тях да правим добро, защото вярата без дела е мъртва (Иак. 2:20), както са мъртви и делата без вяра. Понеже за живеещия в разкош е невъзможно да влезе в царството Божие, според вярното Евангелско слово. Гледайте да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане и пиянство (Лук. 21:34). И така, всеки час трябва да бъдем готови, та призовани внезапно, да не се окажем неподготвени. И тогава да се опечалят изпратените за нас свети ангели, а лукавите бесове да се надсмеят. Гледайте да не се окажем само по име християни, а по нрав езичници. Християнството е подражаване на Христа според мярата на силите. Ако разчитаме на светото Кръщение и пренебрегваме другите заповеди, то ние сме неверници. Христос не би се обърнал ни най-малко към нас, пребиваващите в порока и греха. Защото сме слушали, че Той казва в Евангелието: Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен (Мат. 7:21). Гледайте как са благоугодили на Бога светиите, не като са се предавали на сън и не като са лежали, но с камъни бидоха избити, с трион рязани, на мъки подлагани, умряха с меч убити (...) лишавани, оскърбявани и измъчвани (...) скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти (Евр. 11:37, 38). Затова и ние, възлюбени и христолюбиви, да се подвизаваме, всеки според силите си, за да не се окажем напълно безплодни, защото тогава ще ни застигне вечното мъчение. Както по наша воля грешим, доколкото Бог допуска това заради нашата свобода, така и с вашата воля правете добро, доколкото Бог съдейства на нашето намерение. Затова да възлюбим скръбния и тесен път, защото, вървейки по него, ще царуваме с Христа. Да избягваме ходенето по широкия и просторен път, който ни води към вечно мъчение, да правим добро, колкото има в нас разбиране за това, да умъртвим плътското мъдруване, за да не се окажем врагове на Бога. Това е казал Павел, великият Христов апостол (Рим. 8:7). Да даваме милостиня. Даваме хляб и приемаме небето, даваме обол и ставаме обитатели на рая, даваме дреха и наследяваме Небесното Царство, даваме малко, за да вземем много, даваме доброволно и придобиваме всичко, даваме с усърдие и придобиваме сила. Да плачем тук, христолюбиви братя, за да угасим нескончаемия огън, защото живеещите безгрижно тук, ще бъдат осъдени там, плачещите тук, ще бъдат облажавани там, гладуващите тук, ще се наситят там, жадните тук ще утолят жаждата си там. Да бъдем трезви и да бодърстваме според своите сили. Да не униваме. Като хлопаме на вратата и молим, Христос, нашият Бог непременно ще я отвори. Нему подобава слава сега, и винаги, и во веки веков.  Амин.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар